Přeskočit na obsah

Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na Středních školách a gymnáziích Libereckého kraje

O projektu

Cílem projektu byl rozvoj činností k využití ICT technologií do výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů na středních školách a gymnáziích v rámci Libereckého kraje a aplikaci těchto získaných dovedností do výuky žáků středních škol.

Projekt byl určen pro pedagogy středních škol a gymnázií Libereckého kraje a pro žáky, kteří budou osloveni prostřednictvím pedagogů partnerských škol projektu.

Dalším cílem projektu bylo posílení efektivního využívání ICT ve výuce, která umožňuje i aktivní zapojení žáků.

Pedagogové byli školeni v práci s ICT a na základě získaných dovedností vytvořili vlastní výukové hodiny s využitím ICT ve svých předmětech. Zvýšením kompetencí učitelů v oblasti ICT bylo podpořeno zlepšení školního klimatu a kooperujícího prostředí mezi žáky a učiteli, neboť žáci často v práci s ICT technikou převyšují své učitele a ti se mohou bránit zavádění těchto moderních metod do výuky. Plánované aktivity projektu byly realizovány školícími odbornými firmami a zapojenými partnery v projektu.

Vzorové výukové hodiny:

Naše škola se tohoto projektu účastnila jako partnerská škola. V rámci tohoto projektu byly do školního vzdělávacího programu začleněny tyto vzorové výukové hodiny:

Informační a komunikační technologie, autor Ing. Helena Mezeiová – ke stažení zde

Český jazyk a literatura, autor Mgr. Kateřina Lajksnerová –  ke stažení zde

Matematika, autor Ing. Adéla Fáberová – ke stažení zde

Klinická propedeutika, autor MUDr. Monika Schleiderová – ke stažení zde

Ošetřovatelství, autor Mgr. Jitka Veverková – ke stažení zde

Ošetřovatelství, autor Mgr. Iva Nováková – ke stažení zde

Žadatel dotace na projekt

Žadatel dotace: Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, p. o.

reg. č..: CZ.1.07/1.1.09/03.0007

Dalšími partnery projektu jsou:

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, p. o. www.spstjbc.cz

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, p. o. www.sps-cl.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28.října 2707, p. o. www.skolalipa.cz

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, p. o. www.vosmoa.cz

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p. o. www.gymjbc.cz

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o. www.jergym.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, p. o. www.giosm.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, p. o. www.sups.info