Přeskočit na obsah

Projekt v rámci programu Vzdělávání Fondů EHP 2014-2021: CROSSING BORDERS

ZPRÁVY A FOTO Z PROBÍHAJÍCÍHO PROJEKTU

 • 27. 3. 2023 – Naši studenti i učitelé na zahraniční stáži v Norsku – report a foto z projektu Crossing Borders (březen-duben 2023)
 • 13. 9. 2022 – Zahájení projektu Crossing Borders – report a foto
 • INFORMACE K PROJEKTU
  • Cíl projektu:
   • zlepšit klíčové kompetence účastníků, přičemž bude brán ohled na potřeby pracovního trhu
   • posílit bilaterální spolupráci mezi Norskem a Českou republikou
  • Realizace projektových aktivit:
   • během mobility v Norsku a během mobility Norů u nás
   • mobilita: výjezd žáků do partnerské školy
  • Aktivity
   • výjezd skupiny žáků jim umožní strávit 12 dní na partnerské škole v Norsku/Česku
   • účastníci získají zkušenost s výukou v zahraničí, rozvinou své porozumění odlišným kulturám a odlišnému jazyku a snahou bude i osvojit si dovednosti potřebné k osobními rozvoji
  • Výběr účastníků
   • žák 2. nebo 3. ročníku, obor Praktická sestra
    • velmi dobrá komunikace v anglickém jazyce – bude hodnotit komise složená z vyučujících ANJ
    • velmi dobré studijní výsledky, tj. prospěch ze všech předmětů: výborný, chvalitebný
    • absence kárných opatření
    • účast na intenzivním jazykovém kurzu (3 soboty) před výjezdem
    • cestovní pas platný minimálně do září 2022
    • souhlas zákonného zástupce s účastí žáka v projektu
    • Žáci, kteří splňují požadavky na prospěch a chování, budou osloveni koordinátorkou projektu a v případě jejich zájmu budou zařazeni na listinu zájemců. Ke konci června (termín bude oznámen na webu školy i na nástěnce v 1. poschodí) se uskuteční rozhovory se zájemci (v angličtině) a po vyhodnocení zveřejníme seznam 12 účastníků a 2 náhradníků.
    • Poznámka: 2. ročník PS – tj. 2. ročník ve škol. roce 2021/2022 apod.
    • Výsledky pohovoru v anglickém jazyce k projektu Crossing Borders, 5. 10. 2021
  • Prezentace STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE