Přeskočit na obsah

PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI – MŠMT NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

Předmětem projektu je pořízení základních mobilní digitálních technologií (notebook, chromebook, tablet, chytrý telefon…, včetně příslušenství a mobilních digitálních technologií pro žáky se SVP) k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.

Dotace na základě Výzvy je poskytována podle § 14 a následujících zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z Komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy.

Odkaz: Webové stránky projetu na webu MŠMT