Přeskočit na obsah

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

V období 1.1.2018 až 31.12.2019 je realizován na naší škole projekt s názvem „Rozvoj lidských zdrojů“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007045“, který je podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Aktivity jsou zaměřeny na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na stáže u zaměstnavatelů, na kariérové poradenství a na rozvoj spolupráce se zaměstnavateli.