Přeskočit na obsah

Seminář Biografie dle prof. Erwina Böhma

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 měli naši studenti Vyšší odborné školy zdravotnické a odborné vyučující jedinečnou příležitost se zúčastnit semináře na téma konceptu Biografie dle prof. E. Böhma, přednášejícím byla certifikovaná lektorka a garantka tohoto konceptu péče PhDr. Eva Procházková, Ph.D. S velkým potěšením jsme tuto významnou osobnost současného ošetřovatelství přivítali i na naší škole.

Měli jsme možnost se blíže seznámit s konceptem péče o seniory s demencí, získat širší pohled na tuto problematiku, i z celospolečenského hlediska. Během semináře bylo předneseno mnoho zajímavých otázek týkající se demografického stárnutí populace či vzrůstajícímu počtu lidí s demencí (vždyť považte, odhaduje se, že v roce 2050 bude mít diagnostikované toto onemocnění přes 16 milionů lidí v Evropě!). Dozvěděli jsme se základní principy konceptu, který nabízí možnost jak zkvalitnit péči a přístup k seniorům s demencí, jak se zaměřit na celostní péči a pečovat především o duši, však i jednou z tezí konceptu je: „nejdříve rozhýbej duši, potom tělo!“. Hovořilo se i o důležitosti péče nejen o pacienty, ale také o personál, protože pouze pokud je „personál O.K. může být O.K. i pacient, je-li personál K.O. …“. Koncept je unikátní ve své živosti, lidském přístupu k pacientům/ klientům podporuje zájem o životní příběh člověka, o jeho život, jeho osobnost, ve výsledku vede k zvýšení důvěry a vztahu mezi pečujícím a seniorem, posílení lidskosti v péči, poněvadž „srdce demenci nikdy nemá“ a emoce jsou základním pilířem péče.

Více informací i konceptu naleznete na www. Stránkách http://www.ebinbio.cz/

Za organizaci semináře: Mgr. Kateřina Sassmann