Home » Školní blog (Page 3)

Archiv rubriky: Školní blog

Vysvědčení a hurá na letní prázdniny 2021!

Vysvědčení, rozloučení, a hurá na prázdniny! Krásné léto všem 🙂

Ceremoniál předání absolventských listů studentům VOŠ 2021

Krásná tečka studentů naší Vyšší odborné školy zdravotnické se uskutečnila dnes na liberecké radnici. Dojemná slova o nabytých životních zkušenostech, opoře v rodině i přátelích, o letech strávených na naší škole, slova o budoucnosti… Jsme neskutečně hrdi na tyto studenty, kteří zanechali na Liberecké zdrávce nesmazatelnou stopu. Stopu v ❤️.

Fotomomenty z absolutorií 2021

Všem úspěšným absolventům naší vyšší odborné školy v oborech Diplomovaná všeobecná sestra  Diplomovaná dětská sestra ze srdce gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v profesním i osobním životě.

Slavnostní ceremoniál předávání výučních listů absolventům Liberecké zdrávky v oboru Ošetřovatel

A máme další absolventy, na které jsme hrdi! Dnes si převzali své výuční listy naši Ošetřovatelé, žáci ze 3. OSE. Upřímnost, nefalšované dojetí, ohlédnutí za uplynulými třemi roky i šťastný pohled do budoucnosti…. To vše jsme dnes mohli zažít na liberecké radnici, kde se závěrečný slavnostní akt uskutečnil. Našim absolventům ze srdce gratulujeme.

Slavnostní ceremoniál předávání výučních listů absolventům oboru Ošetřovatel našeho detašovaného pracoviště v České Lípe 2021

Víte, co jsme si dneska řekli? Že byl opravdu krásný den, den plný emocí, den plný lidí se srdcem na dlani, lidí, kteří se nám navždy vryli do srdíčka, lidiček, kteří v nás zanechali nesmazatelnou stopu… Nezapomenutelný zážitek z předávání výučních listů žákyním 3. ročníku oboru Ošetřovatel detašovaného pracoviště školy v České Lípě.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení na Liberecké radnici 2021

Předání maturitních vysvědčení na radnici je vždy krásná slavnostní událost. A že letošním maturantům dnes k tomu krásně svítilo sluníčko, to byla jen třešnička na dortu. Všem našim absolventům gratulujeme.

Výsledky přijímacího řízení pro obor Praktická sestra pro školní rok 2021-2022

Náhradní termín, aktualizováno 14. 6. 2021

Seznam přijatých uchazečů, aktualizováno 20. 5. 2021

Seznam nepřijatých uchazečů,  aktualizováno 20. 5. 2021

Diplom ze soutěže Kraje pro bezpečný internet putuje na Libereckou zdrávku

Liberecká zdrávka je právoplatně pyšná na své žáky, dokazují ji to nejen studiem, prací v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, ale také například svou účastí v mnoha soutěžích. Nejinak tomu bylo u slečny Carole Hellerové, naší žákyně prvního ročníku oboru Praktická sestra, která se zúčastnila projektu s názvem Kraje pro bezpečný internet podporovaným Libereckým krajem. Žáci naší zdrávky se nejprve účastnili e-learningových lekcí se zaměřením na sociální sítě, kyberšikanu nebo používání mobilních telefonů. A pak již následoval soutěžní znalostní Kvíz plus se zaměřením právě na problematiku elektronické bezpečnosti. V něm získala slečna Carole Hellerová v rámci celého Libereckého kraje skvělé 4. místo. Diplom, dárky i naše gratulace jí právoplatně náleží.

Ohlédnutí za maturitami a závěrečnými zkouškami 2021

Liberecká zdrávka žije v těchto dnech ústními maturitními zkouškami a závěrečnými zkouškami. Tleskáme všem našim žákům, kteří už to mají za sebou!

Poslední setkání členek a členů Čtenářského klubu 2020-2021

Dnes proběhlo poslední setkání členek a členů našeho Čtenářského klubu 2020-2021. Poděkování vedoucí klubu paní učitelky Katky Lajksnerové patří všem účastníkům – schůzky klubu se konaly pravidelně i v nelehké době a bylo to fajn!

Na památku jsme si předali dárečky – moc děkuji za dárek a váš zájem, a podívejte se na fotky 🙂

Vaše,
Kateřina Lajksnerová

Poděkování Ministerstva zdravotnictví žákům a studentům zdravotnických oborů za pomoc během pandemie Covid-19

Poděkování Nemocnice Jablonec nad Nisou našim studentům za pomoc v době pandemie COVID-19

Společné schůzky Liberecké zdrávky s Technickou univerzitou v Liberci a Krajskou nemocnicí Liberec týkající se dlouhodobé spolupráce

Ve dnech 22. 03. 2021 a 19. 05. 2021 proběhla významná jednání vedení naší školy se zástupci TUL a to Fakulty zdravotnických studií, Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické (katedry chemie) a zástupci laboratoří Krajské nemocnice Liberec a. s. (KNL a. s.).

Jednání se zástupci Fakulty zdravotnických studií byla iniciována vedením fakulty TUL s cílem nabídnout novou vzájemnou spolupráci podpořenou Memorandem o spolupráci v kontextu podpory nelékařských profesí v rámci TUL, Fakulty zdravotnických studií a SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec. Došlo k vyslyšení a přívětivé odezvě v nastolení nové spolupráce a plánu navazujících pracovních schůzek nad jednotlivými možnostmi kooperace, které povedenou k vytvoření memoranda.

Společná schůzka pracovníků katedry chemie a KNL a. s. se zástupkyní pro VOŠ naší školy a ředitelky školy byla koncipována jako koordinační příprava zahájení výuky nového společného oboru VOŠ Diplomovaného zdravotního laboranta.

Obě jednání byla velmi konstruktivní a tvůrčí. Všichni se na nově nastolenou vzájemnou spolupráci moc těší a věří, že bude reflektovat potřeby saturace kvalitních pracovníků ve zdravotnictví, kterých je v současných i budoucích časech velmi potřeba.

Mgr. Jana Urbanová
ředitelka školy

Výsledky přijímacího řízení pro obor Ošetřovatel pro školní rok 2021-2022

Seznam přijatých uchazečů

Seznam nepřijatých uchazečů

Vzkaz paní ředitelky, květen 2021

Archiv školního blogu