Home » Školní blog (Page 2)

Archiv rubriky: Školní blog

Podařilo se nám získat dar pro naší školu od společnosti ČEPS

Článek z MF DNES k přečtení zde

Trénink stlaní lůžek během samostudia :)

Vzkazy paní ředitelky všem žákům, studentům, pedagogům a pracovníkům školy z doby uzavření škol kvůli onemocnění COVID-19

Poděkování Krajské nemocnice Liberec studentkám naší školy za pomoc v první linii

Gestiku jsme jsme se učili na příběhu ztvárněném v gestech

V rámci výuky Psychologie a komunikace ve třetích ročnících oboru Zdravotnický asistent žáci dostali za úkol vypracovat k tématu gestiku krátký příběh a ztvárnit jej v gestech. Toto jsou zdařilé práce 🙂 (Pokračování textu…)

Zlepšování manuální zručnosti pomocí origami

V rámci praktické výuky žáci vypracovávají kazuistiky, pracovní listy s odbornou tématikou, opakují odbornou teoretickou látku a píší testy. Trochu hůře se procvičuje manuální zručnost a proto jsem žákům zadala vytvořit origami. Jak se žákyně 3. ZAC úkolu zhostily, je vidět na obrázcích. (Pokračování textu…)

Deník Extra o naší studentce Nicolette, dobrovolně pomáhající záchranářům za nouzového stavu

Celý článek pro předplatitele si můžete přečíst zde: Místo učení kryje záda záchranářům. Někdy je to na omdlení, říká studentka

Děkujeme všem, kteří pomáháte v boji s nemocí COVID-19

Karanténa, roušky, úkoly doma – tyto stojí za ukázku ;)

Žáci 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent měli za úkol vyrobit komiks, myšlenkovou mapu nebo edukační obrázek pro manipulaci s rouškou. Podívejte se na dvě vypracování, která za to stojí:

Komiks od Lenky Řehákové

(Pokračování textu…)

Liberecká Zdrávka je první certifikovanou zdravotnickou školou v ČR v oblasti managementu kvality

Jsme první zdravotnickou školou v České republice pyšnící se certifikátem managamentu kvality pro oblast výchovně vzdělávacích procesů. Prokázat kvalitu a v certifikaci uspět nás stálo několikaleté úsilí, museli jsme zapracovat mnoho změn, zlepšit řadu procesů a vůbec posunout celé řízení naší školy o stupínek výš. Povedlo se nám to, a jsme na to také patřičně hrdí.

Certifikaci jsme získali u renomovaného akreditovaného certifikačního orgánu CQS, Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, který na základě důkladného auditu shledal, že systém managementu kvality na naší škole je v souladu se všemi požadavky dle normy ČSN EN ISO 9001: 2016.

Paní ředitelka o získání certifikace managementu kvality

Díky certifikaci kvality jsme formálně potvrdili kvalitu naší školy a rovněž i skutečnost, že jsme hodnotným partnerem pro naše zdravotnické partnery, jmenovitě pro Krajskou nemocnici Liberec a Nemocnici Jablonec nad Nisou a další zdravotnické subjekty.

Byla to tvrdá práce, ale dokázali jsme to.

Mgr. Jana Urbanová

Aktuální informace

27. 2. 2020

Ve dnech 24. a 27. 2. 2020 proběhl na naší škole recertifikační audit, který určil shodu systému managementu kvality podle  potřebné normy; zhodnotil schopnost plnit aplikované požadavky zákonů, předpisů a smluv; zhodnotil efektivnost systému managementu  neustále plnit specifikované cíle a identifikovat oblasti potenciálního zlepšování systému managementu kvality.

Za všechno úsilí v organizaci, realizaci a aplikaci managementu kvality jsme byli v celkovém shrnutí auditu hodnoceni velmi dobře a navíc v jedné z dílčích oblastí ohodnoceni i na nejvyšším možném hodnocení a to “excelentní stav”.  A to je, myslím, tím nejvyšším vyznamenáním za náročnou práci celého našeho týmu, na který jsem náležitě hrdá.

Mgr. Jana Urbanová

Certifikáty managementu kvality

Představení a předtančení 4. ZAC na Maturiťáku 2020

Exkurze Člověk v tísni – předškolní klub Sezam

Dnes jsme se studentkami 2. ročníku oboru Diplomovaná dětská sestra v rámci předmětu Komunitní ošetřovatelství zavítaly do předškolního klubu organizace Člověk v tísni. Jedná se o jednu z mnoha aktivit, kterou organizace Člověk v tísni zaštiťuje.  Do problematiky nás uvedla koordinátorka podpory vzdělávání Hana Dostálová. Pomocí příběhů a životních osudů nás velice autenticky seznámila se specifiky práce s dětmi ze sociálně vyloučených rodin, s jakými problémy se nejčastěji setkávají. Její vyprávění pro nás bylo velice podnětné. Jejich činnost dává naději dětem, aby se mohli mít lépe než jejich rodiče a to právě skrze vzdělání. Studentky se přímo zapojily do kreativní činnosti s dětmi. Předškolní klub se snaží vyrovnat u dětí handicap, který si díky sociálnímu prostředí, ve kterém vyrůstají, nesou a umožnit jim lepší vstup do školní docházky.

Chcete se stát dobrovolníkem?

Další aktivitou organizace je mimo jiné doučování dětí školou povinných přímo v terénu v rodinách. V současné době mají seznam cca 60 dětí – čekatelů, kteří by potřebovali doučovatele. Někoho, kdo by jim pomohl s domácími úkoly a s přípravou na vyučování, což je pro ně stěžejní, aby se mohli ve škole začlenit a zažít úspěch. Doučovatelem může být i dobrovolník, ve věku min. 15 ti let, kdo má ochotu a chuť pomoci a získat zároveň praxi. Pokud by někdo z Vás měl zájem stát se doučovatelem a pomoci zažít úspěch ve škole dětem ze sociálně slabého prostředí, může se ozvat koordinátorce podpory vzdělávání Haně Dostálové (Tel.: 778 400 769, e-mail: hana.dostalova@clovekvtisni.cz)

Za organizaci exkurze Mgr. Kateřina Sassmann

Studentky z Landshutu opět v Liberci

Téměř po roce opět zavítaly německé studentky z Caritas Berufsfachschule für Altenpflege Landshut v rámci programu Freiwillige Berufliche Praktika do Liberce. Ve dnech 6.1. – 19.1. 2020 se v tandemu s našimi žákyněmi zúčastnily praxe v KNL, a. s. V nemocnici absolvovaly prohlídku na úrazové ambulanci a heliportu a navštívily Hospic Sv. Zdislavy. Během prvního týdne se ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem zúčastnily dvoudenní jazykové animace, při níž se hravou formou naučily základní českou a trochu i odbornou slovní zásobu. Ve volném čase si dle vlastního zájmu prohlédly zoologickou a botanickou zahradu, strávily příjemnou sobotu v Babylonu, vystoupaly na Ještěd a samozřejmě si i dostatečně užily českou kuchyni.

Mgr. Karolína Lukáčová

Obhajoby absolventských prací „nanečisto“

V uplynulém týdnu proběhly již tradiční obhajoby teoretických částí absolventských prací studentek 3. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Jedná se o závěrečnou aktivitu v rámci předmětu Absolventský seminář. Studentky posledního ročníku si mohly vyzkoušet své prezentační dovednosti, jak pracovat s nervozitou a co nejlépe představit své úsilí na závěrečné práci.  Zároveň díky zpětné vazbě mají příležitost svou absolventskou práci před dubnovým finálním odevzdáním vylepšit. Akce se pravidelně účastní i studenti 2. ročníku, tentokrát byl zahrnut i obor Dětská diplomovaná sestra. Studenti druhého ročníku alespoň získají lepší představu o tom, co je v příštím roce čeká (a nemine).

Za organizaci akce Mgr. Petra Hyšková a Mgr. Kateřina Sassmann

Jak bylo na lyžáku 1. PSA a 1. OSE na Šámalce v Jizerkách 2020?

Archiv školního blogu