Přeskočit na obsah

Regionální kolo Psychologické olympiády 2017 „Když člověk potká člověka“

Dne 15. března 2017 se konalo v prostorách přednáškového sálu Krajské nemocnice Liberec (KNL) regionální kolo Psychologické olympiády. Letošním tématem bylo „Když člověk potká člověka“. Soutěžily žáci druhých a třetích ročníků maturitních zdravotnických a sociálních oborů při zdravotnických školách Libereckého a Ústeckého kraje. V odborné hodnotící komisi zasedla za žáky vítězka loňského kola Anastasiia Sherstobitova (žákyně 4. ZAA Liberecké Zdrávky), dále manažerka pro komunikaci KNL Mgr. Jolana Strnadová, Martina Löffelmanová – vrchní sestra Psychiatrického odd. KNL, Mgr. Blanka Stárková – vrchní sestra Dětské psychiatrie a Alena Poláčková, emeritní vrchní sestra Dětské psychiatrie KNL.

Slovem soutěž doprovázela ředitelka Střední zdravotnické školy a VOŠ zdravotnické v Liberci Mgr. Jana Urbanová. Splavný průběh soutěže zajistila předsedkyně regionální komise PSK, Mgr. Ilona Kopecká. Kromě pedagogického dozoru soutěžících v publiku zasedly také žáci prvních ročníků, pro které byla soutěž inspirací pro příští roky.

Letošní ročník významně provázela kreativita v pojetí daného tématu. Posluchači zhlédly vlastnoručně ilustrované prezentace, vyslechly pohádku, verše i rozhlasovou inscenaci. Nejvíce zapůsobily osobní příběhy soutěžících a jejich prožívání. Liberecká Eliška Medková zapojila do psychologické soutěže učivo z matematiky. Komise měla opravdu nelehký úkol, vybrat první tři místa z patnácti soutěžících.

Nakonec do ústředního kola, které se letos koná na zdravotnické škole ve Vsetíně, postoupil žák Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické škola, Chomutov Jakub Bret s prací o své zesnulé matce. Na druhém místě se umístila žákyně SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci Anna Hladíková se svým setkáním s handicapovanými lidmi a třetí místo obsadila Nela Kroužková ze Střední zdravotnické školy Turnov, která se s námi podělila o vlastnoručně kreslený příběh seznámení přes pizzu.

Poděkování patří nejen Krajské nemocnici Liberec za poskytnutí prostor, ale také městu Liberec za krásné odměny pro všechny účastníky.

Letošní olympiáda byla již dvanáctá v pořadí. Cílem této soutěže je aktivizační metodou motivovat žáky zdravotnických škol a škol sociálních k celostnímu přístupu k nemocnému člověku, ke zdokonalení komunikačních a sebeprezentačních dovedností při přímé ošetřovatelské péči, a k hlubšímu pochopení mezilidských vztahů, v návaznosti k výkonu budoucího povolání a uplatnění se na trhu práce.