Přeskočit na obsah

Projekt Safe Aging – Partneři z Norska na Liberecké zdrávce!

Po měsíci obráceně! Partneři z Norska na Liberecké zdrávce! A jak jinak, pokračujeme v projektu Safe Ageing. Účastníky projektu, který je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Vzdělávání, jsme samozřejmě my, druhou stranou je Johan Bojer střední škola Leksvik v Norsku. Našimi spolupracujícími partnery jsou potom Domov seniorů Františkov a společnost CTMLYNG AS, Vanvikan, v Norsku.

První den návštěvy jsme věnovali tomu, abychom představili naši školu. Nechyběla prezentace, která nás představila, ukázala rozmanité aktivity, kterým se věnujeme i myšlenky, které sdílíme. Pro názornost jsme naši školu samozřejmě společně prošli a nahlédli do právě probíhajících hodin. V popoledních hodinách pak byl našim partnerům představen pilotní projekt, jehož jsme součástí, Biografie v péči o seniora, a to ve výuce ve zdravotnické škole. A jak jinak, město Liberec jsme nemohli v představování opomenout.

Dnešní dopoledne se neslo v duchu týmové spolupráce mezi dvěma spolupracujícími zeměmi. Žáci školy odprezentovali zástupcům norské strany zpracovaný pilotní projekt biografické péče o seniora z jejich pohledu, představili vlastní rozhovory se zvolenými seniory, aktivizační činnosti, které prováděli, a také výsledek jejich práce v podobě Knihy života seniora

Čtvrtek patřil technice! Partneři z Norska spolu s námi navštívili nejprve libereckou Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec, děkujeme panu řediteli Jaroslavovi Semerádovi, že nám umožnil nahlédnout do prostředí školy. Poté nás již uvítala Technická univerzita v Liberci. Na Fakultě textilní, Katedře netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, byl naším průvodcem doc. Ing. Pavel Pokorný, Ph.D. Práci Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií nám poté představil Ing. Jan Koprnický, Ph.D. Téma bylo předem dané, o ničem jiném jsme ani hovořit ani nemohli!

Partnerskou návštěvu s našimi protějšky z Norska jsme završili v Praze. Dnes nás uvítal Domov Palata, domov, který poskytuje služby lidem se zrakovým postižením. Opět jsme se dostali mezi úžasné inspirující lidi, kteří neváhají pomáhat všem potřebný.

A my samozřejmě děkujeme celé norské delegaci za týden plný výměny vzájemných zkušeností, profesních i těch lidských!