Přeskočit na obsah

Odborná stáž na Islandu: Program „Spolupráce škol a stipendia“ v rámci nové etapy EHP a Norských fondů

Jako učitelka angličtiny a zároveň jako výchovná a kariérová poradkyně jsem na přelomu ledna a února pobývala na hostitelské střední a “vyšší odborné” škole v islandském Reykjaviku, kde jsem stínovala moje islandské kolegy (stínování – shadowing, tedy pozorování kolegů z hostitelské školy za účelem studia jejich každodenních pracovních činností).

Během hodin angličtiny jsem sledovala pracovní prostředí, metody a postupy mých kolegů, používání ICT při hodinách i jejich využití pro výuku mimo vyučování, úsilí učitelů motivovat studenty, zajímalo mne hodnocení výkonů žáků, způsob zadávání úloh, individuální přístup, kritéria pro hodnocení. Stínovala jsem i při výuce „Academic English” v nejvyšším ročníku, který se připravoval ke studiu na univerzitě.

Úroveň angličtiny těchto studentů byla neuvěřitelná – byla excelentní. Studenti jsou silně motivováni, protože prý většina studijních zdrojů na univerzitě je v angličtině.

Tato škola nemá klasický systém vzdělávání, tedy nerozřazuje studenty do ročníků, kdy všichni absolvují téměř všechny předměty společně. Je zde stanoven kreditní kvalifikační systém (částečně podobný tomu na našich univerzitách), tj. rozsahu nasbíraných kreditů a jejich kvalifikaci (označení předmětu a dosažené úrovně) odpovídá stupeň vzdělání. Znamená to, že se ve výuce jednoho daného předmětu setkávají studenti různého věku i různého oborového zaměření. Z mého krátkého dvoutýdenního pozorování nemohu dělat žádné závěry, přesto jsem takovéto různorodé seskupení studentů vnímala velice pozitivně – v hodině byl každý sám za sebe a neschovával se za kolektiv, což se mi zdálo jako velice podnětné prostředí.

Péče věnovaná studentům se specifickými poruchami učení mne ohromila. Ve škole mají celý tým (pedagogové, speciální pedagogové, externí psycholog, výchovné poradkyně), který se studenty pracuje průběžně celý den podle potřeby studenta. Tito studenti mohou využívat knihovnu s počítači vybavenými předčítanými učebnicemi a knihami, speciální učebnu k vypracování úloh, projektů, kde jim pomáhají pedagogové. Zároveň v tomto křídle budovy mají i několik menších místností pro konzultace, doučování apod., pokud student požaduje soukromí či pokud je vhodné mu ho zajistit.

Díky několika exkurzím, které pro mne islandské kolegyně poradkyně i učitelky ošetřovatelství připravily, jsem se seznámila s řadou zajímavých lidí a s projekty, na kterých pracují. Za zmínku stojí oblastní projekt pro osoby s nedokončeným vzděláním. Je zaměřený především na sociálně slabé skupiny lidí a celkem vysoký počet imigrantů, kteří si v první fázi musí osvojit islandštinu. Realizátoři tohoto projektu k monitoringu používají i databáze škol z dané oblasti a oslovují osoby, které již vzdělávací systém opustily, ale mohly by pokračovat ve studiu či se rekvalifikovat.

A perlička pro naše studenty: školní řád ani sankční řád nemají. A pokud student vynechává výuku či nemá patřičné výsledky? Nedostane kredity za dané předměty a v dalším školním roce musí nejdříve splnit chybějící kredity a zapsat se může jen do předmětů, které nejsou navazující. Tak se mu prodlužuje délka studia a s přibývající délkou studia rostou i finanční požadavky. Pak si student za peníze vydělané na brigádě hradí školné, zatímco jeho kamarádi něco úplně jiného. A pokud se chová nevhodně? Může být vyloučen třeba na 14 dní či měsíc … a potom je sled stejný: nemá výsledky, nezíská kredity.

Stáž pro mne byla velice přínosná jak odborně, tak i osobně.

Pokud mluvíte anglicky (nebo islandsky) a jste učitel, či student, určitě doporučuji se na stáž na Island přihlásit. Zkušenosti, zážitky, lidé i příroda – to vše jsou důvody pro návštěvu Islandu.

Mgr. Dana Metelcová