Přeskočit na obsah

Obhajoby teoretických částí absolventských prací – ročník 2019 – úspěšně za námi

V lednu 2019 proběhla každoroční akce, pro kterou se již ujal neoficiální název „obhajoby nanečisto“. Studenti 3. DVS v rámci předmětu Absolventský seminář obhajují své teoretické části absolventských prací. Do akce jsou každoročně zapojeni i studenti 2. ročníku, kteří teoretické části pročítají a dávají na ně svým kolegům z vyššího ročníku cenné zpětné vazby.

Letos jsme se na důležitou zpětnou vazbu zeptali i my studentů. Co na proběhlou akci říkají?

„Líbilo se mi, že každý student si prezentaci může předvést před tzv. obecenstvem. Což je velmi náročné!!!! Studenti byli dobře připravení a tréma byla zvládnuta. A také se mi libí, že tahle akce je uskutečněna, už jen, jak pro jejich přípravu, tak pro naši představu, jak obhajoba bude probíhat, a jak prezentace má vypadat.“

„Příjemná atmosféra, upřímnost hodnotících a přínos pro studenty. Mouchy, které teď se ukázaly, mohou vylepšit a aspoň vědí, co je čeká naostro v červnu.“

„Snaha dovést studenty k zakončení studia max. připravené a to, že jsou ze strany kantorů podporováni.“

A co by nám studenti zapsali za známku? V 50% by nám zapsali započteno výborně a v druhé polovině započteno velmi dobře. Zpětná vazba i případné náměty, co do příštího roku vylepšit jsou pro nás vždy velmi cenné a jsou pro nás hnacím motorem do dalších obhajob. Studentům přejeme, ať mají v indexu zapsané za právě probíhající zkouškové období stejně pozitivní známky, jako máme my 🙂

Organizace „obhajob nanečisto“ Kateřina Sassmann a Petra Hyšková