Přeskočit na obsah

Obhajoby teoretických částí absolventských prací oboru DVS

Uplynulé dva dny (30. – 31. 1. 2018) se nesly pro studentky a studenty 2. a 3. ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické v duchu obhajob teoretických částí absolventských prací. Tato akce se koná každý rok v rámci zakončení předmětu Absolventský seminář. Studentky a studenti končícího ročníku si mohli vyzkoušet, jak zvládnou odprezentovat teoretickou část své závěrečné práce, naučili se pracovat s trémou a přijímat věcnou kritiku, která jim může pomoci vylepšit jejich absolventské práce. Účastníci z řad studentek a studentů 2. ročníku už nyní nahlédli do problematiky absolventských prací, zpracovali kvalitní zpětné vazby a jistě mají o čem přemýšlet v rámci výběru svých témat.

Za organizátory akce děkuji vedoucím absolventských prací, studentkám, a studentům za spolupráci při této akci.

Mgr. Petra Hyšková a Mgr. Kateřina Sassmann
organizační zajištění akce