Přeskočit na obsah

Naši studenti i učitelé na zahraniční stáži v Norsku – report z projektu Crossing Borders (březen-duben 2023)

Den 1

Expedice, Projekt v rámci programu Vzdělávání Fondů EHP 2014-2021 s názvem CROSSING BORDERS, kdy tentokráte celkem 12 žáků a také učitelé z Liberecké zdrávky směřují do Norska, dnes zahájena! Všechny čeká nezapomenutelných 14 dní a my vás samozřejmě budeme informovat, jaké zážitky a zkušenosti si z Norska odnášejí.

Den 2

Naše návštěva v Norsku v rámci projektu CROSSING BORDERS pokračuje . Typická norská architektura, kultura, panoramata, prostě naše seznamování se s městem Steinkjer.

Den 3

A ještě jednou z Norska, kde dnes probíhá vzájemné představení škol. Zahajujeme stínování, seznamujeme se s chodem a zázemím školy a hlavně prezentujeme naši Libereckou zdrávku i ČR! jde nám to, možná i díky skvělému přivítání ze strany našeho partnera projektu Steinkjer videregående skole , náramně!!!!

Den 4

Dnes opět načerpáváme inspiraci, atmosféru i zkušenosti ve školním prostředí, tedy u našeho projektové partnera v rámci CROSSING BORDERS Steinkjer videregående skole. Společně na hodině Fyziky, téma Vlnění, při výuce alternativních činností si naše žákyně vyzkoušely tkalcovský stav, dále výukové činnosti v odborných učebnách, no a oběd dnes děvčata zvládla zcela dle vlastní režie.

Den 5

Již pátým dnem máme jedinečnou možnost seznamovat se díky projektu v rámci programu Vzdělávání Fondů EHP s Norskem. Dnes měla vybraná skupina celkem 12 našich žáků možnost seznámit se s bohatou historií země, kterou norští studenti prezentovali v rámci skupinových prací. No a nechyběla ani prezentace přímo pro nás, v češtině. A opět náš partner Steinkjer videregående skole. Odpoledne se v Norsku nesl v duchu odborného vzdělávání, žáci měli možnost si prohlédnout odborné pomůcky i seznámit se s péčí o klienta. Zajímavostí pro nás bylo například to, že v současné době jsou v Norsku aktuální rekvalifikační programy zaměřené na zvýšení počtu mužů v pomáhajících profesích

Den 6

Projekt Crossing Borders a „Den v muzeu.“ Také dnes se hlásí norská skupina Liberecké zdrávky, společně s partnery Saemien sijte dnes konkrétně objevují museum jižního Laponska.

Den 7

A pojďme se podívat, co se v rámci Crossing Borders a právě probíhající projektu právě koná v Norsku. Dnešní dopoledne se neslo v duchu vzájemné debaty, výměny zkušeností, s kolegyněmi ze stejného typu vzdělávání. Opět jsme přibližovali, co vše patří k naší škole
i České republice, a nechyběl ani obídek! Poté již naše „Senior home visit“, prohlédli jsme si vybavení pokojů, pomůcek, opravdu promyšlenou péči i ošetřovatelskou dokumentaci. Odpoledne mají naše žákyně i učitelé příležitost se účastnit debaty s terénní sestrou, která přišla do Norska ze Slovenska a která se musela přizpůsobit zdejším podmínkám, novému způsobu života, jazyku, zvládnout skloubit soukromý i pracovní život i akreditaci sester, která je v Norsku podmínkou pro vykonávání profese. Tak tady jsme otázkami rozhodně nešetřili! Celý den opět my a Steinkjer videregående skole!

Den 8

Společná poslední večeře před přesunem do Leksviku a také nádherná podívaná. Norsko a Crossing Borders má plno krás!

Den 9

A pojďme pokračovat v Norsku. Náš Crossing Borders a uplynulý víkend. Sobotní den byl věnován přesunu ze Steinkjeru do městečka Leksvik na břehu krásného fjordu. Neděli jsme strávily na rybách. Dopoledne jsme se nalodily na 4 loďky a společně s profesionály vyrazily na lov. Děvčata získala zkušenosti s řízením lodi a ulovily si celkem 10 ryb, které si hrdě připravily k večeři. Mohlo jich být i více, kdyby jim při nedobrovolném koupání pár z nich neuplavalo. Důležité je, že jsme si to všechny užily a vrátily se v plném počtu.

Den 10

Zprávy z Norska Crossing Borders. Náš nový den, ráno jsme zavítaly na partnerskou školu v Leksviku. Po vřelém přivítání jsme se seznámily se školou, obory, výukou a s žáky školy. Naše děvčata odprezentovala informace o naší škole a zapojila se do výuky hned několika předmětů. Vzhledem k tomu, že nás ve čtvrtek čeká odborná praxe v pečovatelském domě a ve školce, proběhla příprava na tyto aktivity. Zajímavá byla výuka dějepisu, kdy si děvčata mohla spolu s norskými studenty zopakovat pochopení tématu prostřednictvím aplikace Kahoot s velmi pěkným výsledkem. Odpoledne jsme si užívaly sluníčka a nemůže chybět společná večeře v místní rybí restauraci.

Den 11

Nový den jsme zahájily přesunem do Trondheimu, kde jsme navštívily univerzitu s bakalářským programem Ošetřovatelství. Žákyně si prohlédly moderně vybavené učebny pro praktickou výuku a vyzkoušely si některé dovednosti na inteligentních figurínách s programovatelnými výukovými funkcemi (měření tepu, výbavnost korneálních reflexů, neinvazivní měření krevního tlaku, SpO2, EtCO2…). Prostory jsou zařízeny jako plně vybavené nemocniční oddělení intenzivní péče. Spolu s operačním sálkem a dětskými lůžky poskytují širokou škálu možností přípravy výukových scénářů. Výuka ošetřovatelství zde probíhá prostřednictvím metod využívajících virtuální techniku. Na simulacích a ve virtuálním prostoru se studenti učí eliminovat chyby a přehmaty, které jsou vzájemně diskutovány a dovysvětleny s cílem minimalizace jejich výskytu v reálných podmínkách. Tyto výukové figuríny a možnosti by se nám ve škole moc hodily. Odpoledne pokračovalo prohlídkou nemocnice doplněnou podrobnými informacemi o systému zdravotní péče v Norsku. Den jsme zakončily prohlídkou historické části Trondheimu a děvčata nakupováním.

Den 12

Crossing Borders a opět zprávy z Norska. Ráno jsme vyrazily na exkurzi do továrny CTM Lyng, kde se vyrábí inteligentní pomocníci pro každodenní život, pro zdravotnictví a domácí péči (čidla reagující na světlo a tmu, dálkové ovládání teploty, alarmy pro seniory…). Firma CTM Lyng si zakládá na genderové rovnoprávnosti zaměstnanců a velmi dbá na dodržování zákonů v souladu s udržitelným rozvojem. Zásadně vyrábí a používá recyklovatelné materiály. Po inspirativní prohlídce firmy jsme se přesunuly na sluníčko k moři po stopách dávných Vikingů. Navštívily jsme místo, kde se nachází nejužší část zdejšího fjordu, které používali k přesunu mezi jedním a druhým pobřežím. Zároveň se jedná o místo, kde pohřbívali své blízké. Dále následovala prohlídka zdejší farmy, do které chodí děti z mateřské školy, ale i starší děti, protože se sem sami rády vrací v rámci dobrovolné pomoci a vzájemné spolupráce. Naše děvčata se dozvěděla spoustu zajímavých informací a mohla si vyzkoušet řadu činností, které zdejší děti zvládají pro udržení jejich tradic a hlavně pro pochopení fungování systému zemědělské produkce. Večer dívky strávily ve společnosti norských kamarádů, kteří je pozvali na tacos a umožnili jim blíže se seznámit se zdejšími společenskými aktivitami.

Den 13

Sbírání zkušeností v Norsku s projektem Crossing Borders se pomalu blíží ke konci…Čekají nás zprávy z posledních dvou dní. Naše žákyně byly dnes rozděleny podle zaměření aktivit a pondělního plánu na 2 skupiny. Jedna skupina navštívila pečovatelský dům a měla možnost porovnat úroveň péče zde a u nás. Poté se zapojila do zaměstnávání klientů. Pomáhaly hrát bingo. Fyzioterapie, na kterou byla devčata připravena, byla z důvodu únavy klientů nahrazena muzikoterapií. Druhá skupina navštívila školku, kde se naše děvčata zapojila do dopoledních herních aktivit u dětí ve věku 3-6 let. Veškeré činnosti (i vaření oběda) probíhaly venku na sněhu. Odpoledne a podvečer byl věnován výstupu na Våttåhaugen a završen grilovačkou.

Den 14