Přeskočit na obsah

Liberecké psychologické dny 2017: Když člověk potká člověka

U příležitosti výročí 205 let naší školní budovy a 65 let zdravotnického vzdělávání v ní a jubilejního 15. ročníku se letos konala konference ve dvou dnech. Účastníci tak měli možnost vyslechnout celkem 18 zajímavých příspěvků na téma setkávání lidí. Mezi přednášejícími byli také účastníci Psychologické olympiády, kterou každoročně pořádá předmětová komise PSK při zdravotnických školách. Odborné přednášky ze všech sfér poskytování ošetřovatelské péče ohodnotili účastníci jako zajímavé, přínosné, dojemné, lidské a profesionální. Posledním příspěvkem posluchače rozveselila herečka Divadla F. X. Šaldy Jana Hejret Vojtková, která byla pozvána pro své charitativní sklony. Druhý den konference zahájilo svou skvělou produkcí hudební těleso Rachot band z Jedličkova ústavu. Dík patří všem organizátorům z řad pedagogického sboru i z řad žáků.