Přeskočit na obsah

Mgr. Jitka Veverková

Kontakt: jveverkova@szs-lib.cz

Profesní profil

Odborná učitelka zdravotnických předmětů. Člověk s chutí učit se novým věcem, vytvářet smysluplné projekty ve spolupráci a respektu a podílet se na vytváření podnětného prostředí.

Zaměstnání

  • 03/2003 do dnes

SZŠ a VOŠ Zdravotnická Liberec, Kostelní 9, Liberec

Pracovní pozice: Odborná učitelka

  • 08/1996 do dnes

Krajská nemocnice Liberec, Husova 10,

Pracovní pozice: Všeobecná sestra, Diplomovaná všeobecná sestra

Na odděleních:

Ortopedie – lůžková část, operační sál

Chirurgie – JIP

Pracovní poměr trvá do dnes v omezeném rozsahu v souvislosti s odbornou výukou žáků a studentů zdravotnických oborů.

Vzdělání

  • Mgr., Masaryková Univerzita v Brně, 02/2006 – 02/2008

Obor: Ošetřovatelská péče v gerontologii

Navazující specializační magisterské studium zabývající se komplexní bio-psycho-sociální péčí o seniory. Toto studium mě ovlivnilo v celostním náhledu při poskytování péče nejen u seniorů.

  • Bc., Karlova Univerzita, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 09/1998 – 06/2002

Obor: Ošetřovatelská péče a pedagogika

Zvyšování odborné kvalifikace s cílem soustavného vzdělávání v profesi a s možností pedagogického působení.

Další

  • Kurzy RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN®, PhDr. D. Nevolová, PhDr. J. Nováčková, 2019
  • Kurzy Konceptu biografické péče, Erwin Bohm Institut, ebinbio, PhDr. Procházková, Ph.D., 2020-2022
  • Psychosociální výcvik, IVPP s.r.o., 2021-2023
  • Poradenství a intervenční možnosti práce s rodinou sociálního pracovníka, IVPP s.r.o., 2022 trvá

V rámci celoživotního vzdělávání absolvování kurzů komunikačních dovedností, profesní komunikace, prevence syndromu vyhoření, zdravotnických a ošetřovatelských kompetencí atd.