Přeskočit na obsah

Mgr. Jitka Teplá, MBA – profesní profil

Kontakt: jtepla@szs-lib.cz

Profesní zkušenosti

1990 – současnost
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec
odborná učitelka

1987 – 1990
KÚNZ – Střední zdravotnická škola, Brno
odborná učitelka

1983 – 1987
KÚNZ – Fakultní dětská nemocnice, Brno
chirurgická klinika, oddělení JIP – dětská sestra

Vzdělání

2009
vzdělávací program Učitel střední školy a tvorba ŠVP

2008 – 2009
Účast na mezinárodním výzkumném projektu Leonardo da Vinci „E-learning in Community Care“
spoluřešitel mezinárodního projektu

2007 – 2009
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, Slovenská republika
Fakulta sociálních věd a zdravotnictví, studijní program Ošetřovatelství, studijní obor 7.4.1 Ošetřovatelství

2007
Vzdělávací program pro učitele a vychovatele zaměřený na sexuální problematiku náctiletých s akreditací MŠMT

2007 – 2009
účast na PEER programu samovyšetření prsu – lektor

2005 – 2006
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Jazykový kurz angličtiny – začátečníci LB A, vzdělávací kurz

2005 – 2008
rozvoj specifických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství za účelem zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ, anglický jazyk – začátečníci

2005
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Průběžně po celý rok účast na školících akcích

2004
NÚOV Praha
Příprava programů celoživotního vzdělávání

2003, 2004
Účast na PEER programu: Prevence nádorových onemocnění plic  – lektor

2003
Project HOPE: Nádorové onemocnění prsu – školení školitelů

2003
Fórum výchovy ke zdraví 22 hodin akreditace MŠMT

2003
Úvod do světa práce na SŠ 56 hodin, akreditace MŠMT

2003
Úvodní modul Školení poučených uživatelů 55-257/2003 v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání. Projekt I- Informační gramotnost.

2002
Test základních ICT znalostí Z v rámci I. etapy Realizace státní informační politiky ve vzdělávání

1997 – 2001
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta, studijní program č. 5346 R Ekonomika a řízení zdravotnictví, studijní obor – Ošetřovatelský management

1989 – 1991
Masarykova univerzita v Brně – Fakulta pedagogická
III. semestrové doplňující studium zaměřené na učitelství odborných předmětů na středních zdravotnických školách

1986 – 1988
IDV PZ Brno
Pomaturitní specializační studium – obor Péče o dítě

1979 – 1983
Střední zdravotnická škola, Brno
obor: Dětská sestra

Jiné informace

  • 2005 – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra s platností do 8. 03. 2011, registrační číslo 005-0014-6196
  • Získané znalosti a dovednosti: práce na PC ( MS Office, internet, Power Point ), tvorba projektů
  • manažerka Místního centra celoživotního vzdělávání při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Liberec (MCCV 12 při SZŠ a VOŠ zdr.
    Liberec – v rámci Centra vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace)
  • zkušenosti s organizací kurzů a výukou dospělých v akreditovaných kurzech MŠMT,MZČR, MPSV pořádaných SZŠ a VOŠ zdr. Liberec
  • Instruktor školního lyžování