Přeskočit na obsah

Mgr. Ilona Kopecká – profesní profil

Kontakt: ilona.kopecka@szs-lib.cz

Profesní zkušenosti

ČAS
předsedkyně pedagogické sekce ČAS

SZŠ
vedoucí školní, regionální, celostátní předmětové komise psychologie

SZŠ
autor, organizátor a odborný garant vzdělávací konference Liberecké psychologické dny, v roce 2009 – sedmý ročník

SZŠ
lektor a autor modulu Psychologie – „Vzdělávací program pro učitele a vychovatele zaměřený na sexuální výchovu pro náctileté“

CVLK
lektor v akreditovaném vzdělávacím projektu pro metodiky prevence sociálně patologických jevů

TUL
výuka seniorů na U3V

CVLK, SZŠ
spolupráce na vytváření studijních programů a výuka sanitářů, řidičů sanitních vozů, pečovatelek, pedagogů

ČČK
psychologická příprava pečovatelek

KNL
odd. dětské psychiatrie – skupinová psychoterapie

SZŠ
metodik prevence sociálně patologických jevů

PPP v Jablonci nad Nisou
individuální a skupinové konzultace, protidrogová prevence, výcviková setkání s pedagogy

5 let – dětská sestra u lůžka na JIP pro patologické novorozence

Vzdělání

2004 – 2006
TU Liberec
postgraduální studium pro výchovné poradce

2002
IPIPAP Olomouc
komplexní výcvikový psychoterapeutický program – Integra 2000

1999
IPIPAPP
Metody a techniky práce s rodinami I + II, 40 hod

1999
PF Olomouc
Peer-program Život bez závislosti, 60 hod

1998-9
Pražský psychoterapeutický institut
Seminář o rozhovoru I-IV, 60 hod

1998
PPP Liberec
Kurz pro metodiky primární prevence, SSŠ, 75 hod

1997-8
IVPZ Brno
Postgraduální kurz pro vyučující předmětu Psychologie a Ošetřovatelství, 75 hod

1996-8
Hestia, Open Society Fund Praha
Od nadšení k profesionalitě, výcvikový program, 100 hod

1982
Střední zdravotnická škola v Liberci
obor dětská sestra 1991 – FF UK Praha – Ošetřovatelství – Pedagogika