Home » Kontakt » Učitelé

Učitelé

Škola Liberec

MUDr. Miroslav Baader

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: miroslav.baader@szs-lib.cz

Bc. Monika Bednářová

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: monika.bednarova@szs-lib.cz

Mgr. Jakub Bér

vyučuje: Dějepis, Občanská výchova, Ekonomie
e-mail: jakub.ber@szs-lib.cz

Mgr. Monika Dlouhá

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: monika.dlouha@szs-lib.cz

PhDr. Libor Drábek

vyučuje: Tělesná výchova, Matematika, IKT
e-mail: libor.drabek@szs-lib.cz

Mgr. Dominika Dvořáková

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: dominika.dvorakova@szs-lib.cz

Mgr. Kateřina Havrdová

vyučuje: Metamatika, IKT
e-mail: katerina.havrdova@szs-lib.cz

Mgr. Petra Hoffmannová

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: petra.hoffmannova@szs-lib.cz
profesní profil

Mgr. Petra Hyšková

vyučuje: Psychologie, Odborné předměty
e-mail: petra.hyskova@szs-lib.cz
profesní profil

Mgr. Pavla Jakschová

vyučuje: Anglický jazyk
e-mail: pavla.jakschova@szs-lib.cz

Mgr. Martina Jeništová, B. A.

vyučuje: Anglický jazyk
e-mail: martina.jenistova@szs-lib.cz

Mgr. Marie Kárníková

vyučuje: Tělesná výchova
e-mail: marie.karnikova@szs-lib.cz

Mgr. Jaroslava Knapová

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: jaroslava.knapova@szs-lib.cz

Mgr. Jana Králíková

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: jana.kralikova@szs-lib.cz

Bc. Monika Konášová

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: monika.konasova@szs-lib.cz

Mgr. Ilona Kopecká

vyučuje: Psychologie, Odborné předměty
e-mail: ilona.kopecka@szs-lib.cz
profesní profil

Eva Kořínková

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: eva.korinkova@szs-lib.cz

Mgr. Eva Kosáková

vyučuje: Odborné předměty, Psychologie
e-mail: eva.kosakova@szs-lib.cz

Mgr. Jiří Kozák

vyučuje: Anglický jazyk
e-mail: jiri.kozak@szs-lib.cz
profesní profil

Mgr. Jana Lacinová

vyučuje: Český jazyk, Dějepis, Občanská nauka
e-mail: jana.lacinova@szs-lib.cz

Mgr. Kateřina Lajksnerová

vyučuje: Český jazyk a literatura, Latinský jazyk, Dějepis
e-mail: katerina.lajksnerova@szs-lib.cz

Bc. Petra Lišková

vyučuje: Odborné předmety
e-mail: petra.liskova@szs-lib.cz

Mgr. Karolína Lukáčová

vyučuje: Německý jazyk, Dějepis
e-mail: karolina.lukacova@szs-lib.cz

Mgr. Lucie Macounová

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: lucie.macounova@szs-lib.cz

Mgr. Silvie Macourková

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: silvie.macourkova@szs-lib.cz

Mgr. Jiří Malec

vyučuje: Tělesná výchova
e-mail: jiri.malec@szs-lib.cz

Mgr. Dana Metelcová

vyučuje: Anglický jazyk
e-mail: dana.metelcova@szs-lib.cz

Ing. Helena Mezeiová

vyučuje: Matematika, Informatika
e-mail: helena.mezeiova@szs-lib.cz

Mgr. Petr Němec

vyučuje: Německý jazyk, Biologie, Informatika
e-mail: petr.nemec@szs-lib.cz

Mgr. Kamila Podobská

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: kamila.podobska@szs-lib.cz

Mgr. Kateřina Sassmann

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: katerina.sassmann@szs-lib.cz

MUDr. Monika Schleiderová

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: monika.schleiderova@szs-lib.cz

Mgr. Barbora Sojáková

vyučuje: Psychologie, Odborné předměty
e-mail: barbora.sojakova@szs-lib.cz

Mgr. Jana Stejskalová

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: jana.stejskalova@szs-lib.cz
profesní profil

Lucie Štefanová, DiS.

vyučuje: Odborné předmety
e-mail: lucie.stefanova@szs-lib.cz

Mgr. Kateřina Strnadová

vyučuje: Tělesná výchova, IKT
e-mail: katerina.strnadova@szs-lib.cz

Mgr. Jitka Teplá

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: jitka.tepla@szs-lib.cz

Bc. Blanka Teuflová

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: blanka.teuflova@szs-lib.cz
profesní profil

Mgr. Milena Trousílková Tůmová

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: milena.tumova@szs-lib.cz

Mgr. Jana Urbanová

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: jana.urbanova@szs-lib.cz
profesní profil

Bc. Lenka Útratová

vyučuje: Odborné předmety
e-mail: lenka.utratova@szs-lib.cz

Mgr. Martina Vencelidesová

vyučuje: Chemie, Bilogie, Základy přírodních věd
e-mail: martina.vencelidesova@szs-lib.cz

Mgr. Jitka Veverková

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: jitka.veverkova@szs-lib.cz

Mgr. Irena Zappeová

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: irena.zappeova@szs-lib.cz
profesní profil

Mgr. Iva Zelinková

vyučuje: Německý jazyk, Dějepis
e-mail: iva.zelinkova@szs-lib.cz

Bc. Libuše Žánová

vyučuje: Odborné předmety
e-mail: libuse.zanova@szs-lib.cz

Škola Česká Lípa

Bc. Kateřina Fedurcová

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: katerina.fedurcova@szs-lib.cz

Mgr. Pavel Hartman

vyučuje: IKT
e-mail: pavel.hartman@szs-lib.cz

Mgr. Jana Jínová

vyučuje: Humanitní předměty
e-mail: jana.jinova@szs-lib.cz

Mgr. Josef Kún

vyučuje: Fyzika
e-mail: josef.kun@szs-lib.cz

Bc. Stanislav Mackovík

vyučuje: Odborné předmety
e-mail: stanislav.mackovik@szs-lib.cz

Mgr. Jitka Pecháčková

vyučuje: Humanitní předměty
e-mail: jitka.pechackova@szs-lib.cz

Mgr. Michal Rádl

vyučuje: Dějepis
e-mail: michal.radl@szs-lib.cz

Renata Reicheltová

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: renata.reicheltova@szs-lib.cz

Mgr. Arnošt Sameš

vyučuje: Anglický jazyk
e-mail: arnost.sames@szs-lib.cz

MUDr. Marek Urbanec

vyučuje: Odborné předmety
e-mail: marek.urbanec@szs-lib.cz

Ing. Eva Velíková

vyučuje: Chemie
e-mail: iva.velikova@szs-lib.cz

Mgr. Milena Vlachová

vyučuje: Odborné předmety
e-mail: milena.vlachova@szs-lib.cz

Mgr. Barbora Žandová

vyučuje: Odborné předměty
e-mail: barbora.zandova@szs-lib.cz

Externí spolupracovníci – škola Liberec

Bc. Michaela Brynychová

vyučuje: Odborné předměty

MUDr. Lenka Buchvaldová

vyučuje: Odborné předměty

Bc. Dana Čápová

vyučuje: Odborné předměty

Mgr. Aneta Drbohlavová

vyučuje: Odborné předměty

MUDr. Jana Dubská

vyučuje: Odborné předměty

MUDr. Štěpánka Dzanová

vyučuje: Odborné předměty

MUDr. Kristina Fialová

vyučuje: Odborné předměty

Ing. Lucie Horáčková

vyučuje: Odborné předměty

Andrea Horáková

vyučuje: Odborné předměty

doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.

vyučuje: Odborné předměty

MUDr. Šárka Konečná

vyučuje: Odborné předměty

Mgr. Michaela Kopáčková

vyučuje: Odborné předměty

MUDr. Ludmila Krutská

vyučuje: Odborné předměty

Bc. Martina Křečková

vyučuje: Odborné předměty

Mgr. Alena Křížová

vyučuje: Anglický jazyk

MUDr. Martin Kuchař

vyučuje: Odborné předměty

MUDr. Eva Kubrtová

vyučuje: Odborné předměty

Mgr. Šárka Linková

vyučuje: Odborné předměty

PhDr. Radmila Pacltová

vyučuje: Odborné předměty

MUDr. Jana Pilnáčková

vyučuje: Odborné předměty

Mgr. Petra Plašková

vyučuje: Odborné předměty

Mgr. Blanka Ptáčková

vyučuje: Odborné předměty

RNDr. Blanka Roučková, Ph.D.

vyučuje: Matematika, Informatika

RNDr. Jaromír Růžička

vyučuje: Matematika

Ing. Petr Sassmann

vyučuje: Informatika

Mgr. Irena Srpová

vyučuje: Informatika

Mgr. Blanka Stárková

vyučuje: Informatika

MUDr. Jana Svobodová

vyučuje: Odborné předměty

Petra Svobodová

vyučuje: Odborné předměty

Bc. Štěpánka Tůnová, DiS.

vyučuje: Odborné předměty

Hedvika Švejdová

vyučuje: Odborné předměty

Ing. Martina Váchová

vyučuje: Ekonomie

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

vyučuje: Odborné předměty

Bc. Jana Vohlídalová

vyučuje: Odborné předměty

Bc. Monika Vošterová

vyučuje: Odborné předměty