Přeskočit na obsah

Liberecké psychologické dny 2019 „Když srdce zabolí“ se blíží

Liberecké psychologické dny 2019 „Když srdce zabolí“ se blíží, a my, dívky z 1. OSC, se snažíme také přiložit ruku k dílu. Pomáhat si, je přeci člověku vlastní, a v našem budoucím povolání, je přímo povinností – lidskou i občanskou. Na fotografii již vidíte závěrečný, téměř slavnostní akt, kdy kompletujeme zásilku určenou právě pro výše uvedenou libereckou konferenci.

Studentky 1. OSC
(v rámci vyuč. předmětu AKE)