Přeskočit na obsah

Fotky 2022

Neviditelná výstava – exkurze do Prahy

Exkurze Plzeň – Norimberk

Exkurze do Budapešti

Exkurze do FN Hradec Králové

Exkurze do Vídně

Návštěva kariérních poradců ze základních škol na Liberecku na naší škole

Naděje až do konce

Návštěva žáků ze ZŠ Lesní u nás

Projektový den na ZŠ Lesní – téma První pomoc

Projektový den na ZŠ Orlí v Liberci

Exkurze do Prahy

Hravě jak žít zdravě

Exkurze na dispečink Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje

Foto z basketbalového turnaje

Video z maturitního plesu 4. PSC – Česká Lípa
Vítání do praxe 2022

Byli jsme u MATTONI LIBEREC NATURE RUN 2022

Školení první pomoci

Educa 2022

Zahraniční projekt Crossing Borders

Harmonizační dny 2022

Zahájení školního roku 2022

Slavnostní ceremoniál předání maturitních vysvědčení a výučních listů našim absolventům v roce 2022

Cykloturistický kurz 2022 na Máchově jezeře

Maturitní a absolventský ples Liberecké zdrávky 2022 – fotoreport

*Fuck Cancer!

Poslední zvonění 2022

Vzácná návštěva hejtmana Libereckého kraje a primátora města Liberce na naší škole

Zúčastnili jsme se Českého dnu proti rakovině

Přepisujeme historii: první studenti oboru Praktická sestra v České Lípě jdou k maturitě!

Exkurze do Amsterdamu – fotoreport

Bronz pro Libereckou zdrávku na florbalovém turnaji středních škol!

Exkurze do Salzburgu 2022

Reportáž TV RTM+ o projektu SAFE AGING, kterého se s norskými partnery účastníme
Po maturitě k nám na VOŠ?

Nahlédněte do cvičné laboratoře s našimi studenty oboru DZL

Jaké bylo letošní Regionální kolo psychologické olympiády?

Přednáška o oboru Ergoterapie

Pár momentek z hodiny Vývojové psychologie u Diplomovaných všeobecných sester

Tulipánový měsíc

Pomoc Ukrajině

Soutěž v anglickém jazyce 2022 – školní kolo
Psychologická olympiáda 2022

Lyžák 2022