Přeskočit na obsah

Fotky 2019

Obhajoby absolventských prací „nanečisto“

Kulturně-historická exkurze do Drážďan 2019 – 2. PSA a 2. PSB

Předvánoční Drážďany

Olympiáda v Českém jazyce 2019-2020

Naše studentky se zúčastnili mezinárodního projektu v Německu a vyzkoušely si praxi v zahraničí

Památeční foto k 30 výročí 30 let pádu komunismu

Vítání do praxe na Liberecké zdrávce 2019

Harmonizační dny 2019

Na operu do Národního divadla

Exkurze do Prahy na Gynekologicko-porodnickou kliniku VFN a 1. LF Univerzity Karlovy U Apolináře

Prezentace naší školy na Soutěži mladých zdravotníků

Seminář Biografie dle prof. Erwina Böhma

“Síla okamžiku” – Pořádali jsme Ústřední kolo psychologické olympiády v ČR – 14. ročník

Exkurze 2. ročníku DVS, aneb když jde o prsa…

Školní kolo Psychologické olympiády 2019 „Síla okamžiku“

Návštěva německých studentů z Berufsfachschule für Altenpflege na naší škole

Ples školy 2019

Maturitní video 4. ZAA 2020

Soutěž v anglickém jazyce 2019 – školní kolo

Dny otevřených dveří 2019

Zdrávka na běžkách 2019 ❤

Obhajoby teoretických částí absolventských prací – ročník 2019 – úspěšně za námi