Přeskočit na obsah

Exkurze do hospicu v Liberci

Exkurze do Hospicu v LiberciDne 3. listopadu se 2. ročník oboru Diplomovaná všeobecná sestra zúčastnil odborné exkurze v rámci předmětu Etika v ošetřovatelství. Navštívily jsme liberecký hospic, kde nás velmi ochotně s principy paliativní péče seznámila a po zařízení provedla vrchní sestra Bc. Vohlídalová Jana. V rámci předcházející výuky jsme hovořily na téma eutanazie a paliativní péče, řešily etickou otázku, zda eutanazie ano či ne. Sama vrchní sestra nám pověděla, že pokud je na vysoké kvalitativní úrovni paliativní péče, pacient není sám a je bez bolesti, tak variantu eutanazie většinou nemá potřebu volit. Exkurze pro nás byla jistě určitým zamyšlením i nad naším vlastním názorovým stanoviskem. Zároveň jsme mohly vidět v jakých krásných prostorách historické budovy je tato péče poskytována, dozvěděly jsme se, jak je pečováno nejen o samotné pacienty, ale i jejich rodinné příslušníky, nejen po stránce fyzické, ale především psychosociální a duchovní.

Kateřina Sassmann, organizátorka exkurze

Štítky: