Přeskočit na obsah

Exkurze do FN Hradec Králové

Třída 3.PSB v tomto týdnu absolvovala velmi přínosnou exkurzi na Kardiochirurgické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové. Velké díky od nás putuje vrchní sestře Mgr. Daně Vláškové a ostatnímu personálu za opravdu zajímavou prohlídku tohoto pracoviště!