Přeskočit na obsah

Audit certifikace kvality naší školy proběhl s excelentnímy výsledky

Ve dnech 17.2. a 2.3.2023 proběhl na naší škole recertifikační audit, který určil shodu systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016; zhodnotil schopnost plnit aplikované požadavky zákonů, předpisů a smluv; zhodnotil efektivnost systému managementu neustále plnit specifikované cíle a identifikovat oblasti potenciálního zlepšování systému managementu kvality.

Naše organizace byla v šesti dílčích kritériích hodnocena stupněm A (excelentní stav) a v jednom kritérii jsme dosáhli stupně B (dobrý stav). Hodnocení je výsledkem úsilí všech našich zaměstnanců a oceněním náročné práce celého našeho týmu.