Home » Žáci a studenti » Soutěže, olympiády

Soutěže, olympiády

Na tomto místě získáte (pokud není stanoveno jinak) informace o právě probíhajících soutěžích na naší škole.

Právě probíhají následující soutěže:

Soutěž v anglickém jazyce (kategorie III.A) leden 2018:

Školní kolo

Soutěž je určena 2. a 3. ročníkům oboru Zdravotnický asistent

Termín a čas konání: 29. 1. 2018, 13:10

Učebna: 57

S sebou: psací potřeby, vybroušenou angličtinu, dobrou náladu

Pravidla hodnocení soutěže:

  • Písemná část – test obsahující poslechové cvičení a cvičení na čtení s porozuměním
  • Ústní část – interaktivní konverzace na dané téma bez přípravy (5 minut)

Do okresního kola postoupí za naší školu dva nejlepší účastníci Školního kola.

Přihlašování do soutěže: Do soutěže se přihlašujte osobně u paní učitelky Pavly Jakschové a pana učitele Jiřího Kozáka (garant soutěže), kteří Vaši účast objektivně zváží. Účastníci jsou v době soutěže omluveni z výuky.

Další informace Vám v případě zájmu sdělí osobně garant soutěže.

Okresní kolo a Krajské kolo

Informace dostupné u organizátora akce (termíny, pravidla hodnocení soutěže) zde: DDM Větrník