Home » Žáci a studenti » Soutěže, olympiády

Soutěže, olympiády

Na tomto místě získáte (pokud není stanoveno jinak) informace o právě probíhajících soutěžích na naší škole.

Právě probíhají následující soutěže:

Soutěž v anglickém jazyce (kategorie III.A) leden 2019:

Školní kolo

Soutěž je určena 2. a 3. ročníkům oboru Zdravotnický asistent

Termín a čas konání: již brzy zde

Učebna: již brzy zde

S sebou: psací potřeby, vybroušenou angličtinu, dobrou náladu

Pravidla hodnocení soutěže:

  • Písemná část – test obsahující poslechové cvičení a cvičení na čtení s porozuměním
  • Ústní část – interaktivní konverzace na dané téma bez přípravy (5 minut)

Do okresního kola postoupí za naší školu dva nejlepší účastníci Školního kola.

Přihlašování do soutěže: Info již brzy zde

Okresní kolo a Krajské kolo

Informace dostupné u organizátora akce (termíny, pravidla hodnocení soutěže) zde: DDM Větrník

Soutěže z minulých let

Podívejte se na to, jak se soutěžilo v minulých letech:

Soutěž v anglickém jazyce (kategorie III.A) leden 2018