Home » Žáci a studenti » Absolutorium

Absolutorium

Na tomto místě naleznete informace týkající se absolutorií pro obor Diplomovaná všeobecná sestra na naší Vyšší odborné škole zdravotnické. Absolutorium se skládá ze zkoušky z Klinických oborů, cizího jazyka a obhájení Absolventské práce.

Harmonogram absolutorií v nadcházejícím termínu:

Opravná absolutoria: 17. 9. 2018

Absolutoria v náhradním termínu: 17. 9. 2018

Okruhy otázek k absolutoriu – studijní skupina 3. DVS, školní rok 2017-2018

Klinické obory

Otázky k absolutoriu – klinické obory

Cizí jazyky

Otázky k absolutoriu z anglického jazyka

Otázky k absolutoriu z německého jazyka

Absolventská práce

Závazné termíny pro studenty VOŠ 2017/18 – .pdf ke stažení

Žádost o povolení provedení výzkumného šetření – .docx ke stažení

Žádost o povolení dotazníkového šetření – .docx ke stažení