Home » Žáci a studenti » Absolutorium

Absolutorium

Na tomto místě naleznete informace týkající se absolutorií pro obor Diplomovaná všeobecná sestra na naší Vyšší odborné škole zdravotnické. Absolutorium se skládá ze zkoušky z Klinických oborů, cizího jazyka a obhájení Absolventské práce.

Harmonogram absolutorií v nadcházejícím termínu

Opravná absolutoria: 20. 3. 2017

Absolutoria v řádném termínu: 19. – 21. 6. 2017

Okruhy otázek k absolutoriu – studijní skupina 3. DVS, školní rok 2016-2017

Klinické obory

Otázky k absolutoriu – klinické obory

Cizí jazyky

Otázky k absolutoriu z anglického jazyka

Otázky k absolutoriu z německého jazyka

Absolventská práce

Závazné termíny pro studenty VOŠ 2016/17 – .pdf ke stažení

Žádost o povolení provedení výzkumného šetření – .docx ke stažení

Žádost o povolení dotazníkového šetření – .docx ke stažení