Home » Posts tagged 'Charitativní akce'

Archiv štítku: Charitativní akce

Naše škola se opět rozhodla finančně pomoci, přispíváme na UNICEF a sloninec v ZOO Liberec

Naše škola se rozhodla opět finančně pomoci, a to i s vaším přispěním. ZOO Liberec od roku 2013 shromažďuje finanční prostředky na nutnou modernizaci a revitalizaci pavilonu slonů, kde by bylo možné zajistit pokračovaní chovu chobotnatců. Stávající pavilon z počátku 70. let minulého století neumožňuje bezkontaktní držení slonů, které je pro budoucnost chovu zásadní, a je tudíž nutná i stavební rekonstrukce celého objektu.

Pokud se rozhodnete pro příspěvek alespoň ve výši 25 Kč na modernizaci slonince v ZOO Liberec, poděkováním bude náramek se slony.

Pokud byste raději podpořili UNICEF, pak vás za stejný finanční obnos čeká náramek „Liberecká zdrávka“.

Věříme, že se přidáte. Náramky jsou pro vás připraveny v kabinetě EXA (vedle učebny 61).

Učitelé SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec

Poděkování Ondrovi Ponikelskému z 2. ZAA za záchranu člověka při dopravní nehodě ve Lvově

Mimořádná pochvala našemu žákovi Ondrovi, více informací zde: (Pokračování textu…)

Sbírka oblečení na podporu psychiatrického oddělení KNL pořádané třídou 4. ZAB

sbirka-obleceni

Dovolte mi, abych Vás všechny touto cestou informovala o SBÍRCE OBLEČENÍ, kterou pořádá třída 4. ZAB po jarních prázdninách. Akce je určena na podporu psychiatrického oddělení Krajské nemocnice Liberec, kde dlouhodobě hospitalizovaní pacienti bez rodinného zázemí potřebují pomoc ostatních lidí.

Všem vřele předem děkuji za zapojení se do této akce.

Mgr. Petra Hyšková

Účastnili jsme se celonárodní akce „Pohybem a hrou proti Alzheimerově chorobě“

szs-proti-alzheimerove-chorobeVe středu 21.9. 2016 se studentky 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra aktivně zúčastnily celonárodní akce „Pohybem a hrou proti Alzheimerově chorobě“ zde v Liberci, která se uskutečnila v rámci Světového dne boje proti Alzheimerově chorobě(Pokračování textu…)

Adopce panenek pro UNICEF

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde více než 90 procent ze získaných prostředků.

Jednou z možností jak finančně přispět je adopce panenek. Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti (Pokračování textu…)

Přispěli jsme 5 335 Kč na Zdravotního klauna

Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví. Sbírka pořádaná na půdě naší Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Liberec vynesla částku 5 335 Kč. (Pokračování textu…)

12 285 Kč na pomoc dětem naši žáci předali zástupcům UNICEFu v Praze

Charitativní počin naší školy je dovršen. Dne 10.12.2015 byly z rukou našich žáků předány zbylé finanční prostředky v pobočce UNICEF v Praze. Během předávání jsme měli možnost diskutovat o tom, jakým způsobem UNICEF dětem z problematických oblastní na celém světě pomáhá. Málokdo si uvědomuje, že jde často o pro nás tak samozřejmé věci jako je přístup k pitné vodě, k očkování proti základním chorobám a (Pokračování textu…)

Letos jsme jako škola přispěli 2 782 Kč na Světlušku

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě  ̶ bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. (Pokračování textu…)