Home » Posts tagged 'Aktuality'

Archiv štítku: Aktuality

Praktická výuka první pomoci pro žáky 3. tříd na ZŠ Vratislavice nad Nisou

Přinášíme zprávu z jedné naší akce. Tentokrát netradičně očima přímých účastníků – našich žáků.

„Dne 12. 4. 2017 jsme navštívili Základní školu Vratislavice nad Nisou v rámci našeho vyučování. Naším úkolem a zároveň cílem bylo vysvětlit a naučit žáky 3. tříd základy první pomoci. Ať se to už týkalo resuscitace, krvácení, obvazového materiálu nebo poškození celistvosti kůže tepelnými změnami.“ – Aneta Nevrlá

„Touto návštěvou jsme měli žákům 3. ročníku co nejlépe předat své znalosti z první pomoci. Nezdálo se mi na tom nic těžkého, ale jak se blížil termín návštěvy, začala jsem si uvědomovat svou určitou (Pokračování textu…)

Liberecká Zdrávka je první certifikovanou zdravotnickou školou v ČR v oblasti managementu kvality

liberecka-zdravka-szs-vos-zdravotnicka-certifikace-isoJsme první zdravotnickou školou v České republice pyšnící se certifikátem managamentu kvality pro oblast výchovně vzdělávacích procesů. Prokázat kvalitu a v certifikaci uspět nás stálo několikaleté úsilí, museli jsme zapracovat mnoho změn, zlepšit řadu procesů a vůbec posunout celé řízení naší školy o stupínek výš. Povedlo se nám to, a jsme na to také patřičně hrdí.

Certifikaci jsme získali u renomovaného akreditovaného certifikačního orgánu CQS, Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, který na základě důkladného auditu shledal, že systém managementu kvality na naší škole je v souladu se všemi požadavky dle normy ČSN EN ISO 9001: 2016.

Paní ředitelka o získání certifikace managementu kvality

Díky certifikaci kvality jsme formálně potvrdili kvalitu naší školy a rovněž i skutečnost, že jsme hodnotným partnerem pro naše zdravotnické partnery, jmenovitě pro Krajskou nemocnici Liberec a Nemocnici Jablonec nad Nisou a další zdravotnické subjekty.

Byla to tvrdá práce, ale dokázali jsme to.

Mgr. Jana Urbanová

Certifikáty managementu kvality

Úspěšně jsme prošli druhým kolem auditu pro získání certifikace managementu kvality pro naší školu

liberecka-zdravka-szs-vos-zdravotnicka-certifikace-isoPo letech úsilí jsme se přiblížili na dosah našeho vytyčeného cíle a jako první zdravotnická škola v České republice se již brzy oficiálně staneme držitelem certifikace managementu kvality vzdělávání dle ČSN ISO 9001:2016. Úspěšně jsme totiž prošli 2. kolem certifikačního auditu.

Paní ředitelka o certifikačním auditu

Je to velmi významný krok směrem k prokazatelnosti kvality naší školy.

Počkáme si na oficiální zprávy a pak vám přineseme podrobnější informace a osvědčení o certifikaci.

Tímto velmi z celého srdce děkuji všem zainteresovaným pracovníkům, kteří se na přípravě i realizaci certifikace školy podíleli, zejména však naší představitelce managementu kvality, Mgr. Martině Vencelidesové.

Hrdá ředitelka školy, Mgr. Jana Urbanová

Zahájení školního roku 2016-2017

Informace pro žáky a studenty týkající se zahájení školního roku 2016-2017, tedy která třída s v kolik hodin sejde v jaké učebně, naleznete zde: Zahájení školního roku 2016-2017 (Pokračování textu…)

Termín opravných absolutorií stanoven na 19. 4. 2016

Informace týkající se opravných absolutorií naleznete zde. (Pokračování textu…)