Home » Studium na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci » Přijímací řízení na VOŠ – obor Diplomovaná dětská sestra

Přijímací řízení na VOŠ – obor Diplomovaná dětská sestra

Přijímací řízení – Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/5.

Podívejte se, jaká uplatnění na vás po vystudování oboru čekají: Profil absolventa

Studium je vhodné i pro absolventy středních škol nezdravotnických oborů.

Kritéria přijetí:

  • přihláška ke studiu na VOŠ
    • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu
    • ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • splnění požadovaného testu z biologie člověka na úrovni látky střední školy: ukázka testu a podrobnosti
  • Počet přijatých uchazečů je maximálně 35
  • Termín přijímací zkoušky
    • 3. kolo: 26. 10. 2018, přihlášky je nutno odeslat nejpozději do 12. 10. 2018 na sekretariát školy

Přihláška ke studiu pro obor Diplomovaná dětská sestra na Střední zdravotnické škole a VOŠ zdravotnické

Přihláška ke studiu .docx

Kontakty, informace o studiu na VOŠ

V případě jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Informace o přijetí

O přijetí či nepřijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě získaného počtu bodů. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat výsledný průměr známek na maturitním vysvědčení. V termínu stanoveném zákonem bude tato skutečnost oznámena uchazeči.

Při eventuálním nepřijetí na naší školu doporučujeme okamžitě podat Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

V Liberci, 21. 9. 2018

Mgr. Jana Urbanová
ředitelka školy, v. r.