Home » Studium na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci » Přijímací řízení na SŠ – Ošetřovatel

Přijímací řízení na SŠ – Ošetřovatel

Přijímací řízení – Ošetřovatel 53-41-H/01

Oficiální dokument o přijímacím řízení ke stažení zde:
Přijímací řízení Ošetřovatel Liberec 2018.pdf

Oficiální dokument o přijímacím řízení do pracoviště v České Lípě ke stažení zde:

Přijímací řízení Ošetřovatel Česká Lípa 2018 – 2. kolo.pdf
Přijímací řízení Ošetřovatel Česká Lípa 2018.pdf
V případě jakýkoliv dotazů o odloučeném pracovišti v České Lípě nás neváhejte kontaktovat na tel. číslech:
+420 482 710 016 (sekretariát ředitelky školy) nebo +420 485 100 750 (ředitelka školy)

 • 1. kolo přijímacího řízení pro obor Ošetřovatel je vyhlášeno na 23. 4. 2018.
 • Uchazeč v 1. kole přijímacího řízení přijímací zkoušku nekoná.
 • Přihlášku je nutné doručit nejpozději do 1. března 2018.
 • Počet přijatých uchazečů je maximálně 30 (Liberec) a 30 (pracoviště Česká Lípa)
 • Přijetí uchazeče se uskuteční na základě hodnocení dle následujících kritérií:
  • Výsledky ze ZŠ v 1. pololetí 9. ročníku – max. 50 bodů
  • Výsledky ze ZŠ ve 2. pololetí 8. ročníku – max. 50 bodů
  • Výsledky z jednotlivých předmětů z 1. pololetí 9. ročníku – max. 100 bodů
  • Zapojení do zdravotnického kroužku – 10 bodů
  • Účast na olympiádách – 10 bodů
 • Maximální bodový zisk v přijímacím řízení je 220 bodů (=100%)
 • Je-li uchazečem o studium cizinec, který pobývá na území ČR oprávněně a není z českého jazyka hodnocen, pak je součástí přijímacího řízení i ověření znalosti českého jazyka. Formou tohoto ověření je pohovor. Ostatní uchazeči musí být ze všech předmětů hodnoceni.

Přihláška ke studiu pro obor Ošetřovatel na Střední zdravotnické škole a VOŠ zdravotnické

Přihláška ke studiu .pdf

Přidělování bodů za jednotlivé části přijímacího řízení oboru Ošetřovatel

Body za 1. kritérium jsou přidělovány podle následujícího klíče:

 • průměr výsledků vzdělávání (od-do) = počet přidělených bodů
  • 1,00-1,25 = 50 bodů
  • 1,26-1,36 = 45 bodů
  • 1,37-1,60 = 40 bodů
  • 1,61-1,90 = 30 bodů
  • 1,91-2,20 = 25 bodů
  • 2,21-2,40 = 20 bodů
  • 2,41-2,50 = 10 body
  • Od 2,51 = 5 bodů

Body za hodnocení v jednotlivých předmětech, o to z českého jazyka, cizího jazyka, matematiky, přírodopisu a chemie na vysvědčení z 1. pololetí 9. ročníku budou přidělovány následovně (ze všech předmětů musí být žák hodnocen, je-li žák, uchazeč cizinec a pobývá na území ČR oprávněně a není z českého jazyka hodnocen, pak součástí přijímacího řízení je ověření znalosti českého jazyka formou pohovoru):

předmět známka počet bodů
Český jazyk 1 20
2 10
3 5
Cizí jazyk 1 20
2 10
3 5
Matematika 1 20
2 10
3 5
Přírodopis 1 20
2 10
3 5
Chemie 1 20
2 10
3 5

Maximální počet získaných bodů = 100 (všechny sledované předměty hodnoceny známkou „výborný“)

V případě, že ZŠ, ze které se žák hlásí, používá jiný název předmětu spadajícího do daného vzdělávacího oboru podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, bude hodnocen předmět, který svým obsahem a zaměřením odpovídá danému vzdělávacímu oboru.

Při rovnosti bodů budou o přednosti rozhodovat pomocná kritéria v tomto pořadí:

 1. Počet bodů za výsledky z 1. pololetí 9. ročníku (kritérium 1.)
 2. Počet bodů za výsledky v jednotlivých předmětech (kritérium 3.)
 3. Počet bodů za výsledky z 1. pololetí 8. ročníku (kritérium 2.)

Ke každé přihlášce bude přiřazen kód. Dle dosaženého počtu bodů bude sestaveno pořadí, na základě kterého bude rozhodnuto o přijetí či nepřijetí uchazeče. V termínu stanoveném zákonem bude tato skutečnost oznámena uchazeči 25. 4. 2018 po 12. hodině výsledky zveřejněny na webových stránkách školy a veřejně přístupném místě ve škole.

 • Oznámení o přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí Liberec
  • Oznámení o přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí budou připravena k osobnímu převzetí dne: 25. dubna 2018 od 12:00 do 16:30 hod. V ostatní dny od 10:00 do 15:30 hodin. Po telefonické dohodě lze sjednat i jiný čas.
 • Oznámení o přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí Česká Lípa
  • Oznámení o přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí budou připravena k osobnímu převzetí dne 25. dubna 2018 od 12.00 hod. do 16.00 hod. V ostatní dny po telefonické dohodě.

Jelikož má každý žák možnost dát k přijímacímu řízení 2 přihlášky (může být přijat i na jinou školu a v případě nedoložení zápisového lístku se zvyšuje šance na přijetí i pro ty, kteří splnili podmínky přijetí, ale nebyli pro vysoký počet uchazečů přijati), doporučujeme při eventuálním nepřijetí na naší školu podat po obdržení rozhodnutí Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

V Liberci dne 18. 1. 2018
Mgr. Jana Urbanová r. v.
ředitelka školy