Kurzy pro veřejnost

Na tomto místě naleznete informace týkající se nabídky specializačních vzdělávacích kurzů pro veřejnost organizovaných přímo naší školou nebo ve spolupráci s jinými institucemi.

Kurzy pro veřejnost v roce 2016-2017

Prohlédněte si nabídku kurzů pro školní rok 2016-2017: 13 kurzů pro veřejnost v roce 2016-2017

Přihlášky k letošním kurzům lze zasílat nejpozději do 14.10. 2016 do 10.00 hod. Ke kurzům na rok 2017 prozatím do konce tohoto roku.

S dotazy ohledně kurzů se obracejte na paní Nikolu Šubrovou: nikola.subrova@szs-lib.cz

Upozornění: Z důvodu stavebních prací ve škole se v době od 26.10. do 2.11. 2016 nemohou konat tyto kurzy:

  • Příprava k porodu – 31.10. 2016
  • První pomoc – 26.10. a 2.11. 2016

Plánovaný rozsah kurzů bude dodržen v následujících týdnech v původních časech. Děkujeme za pochopení.

Upozornění: Kurz Rastrová grafika se z nedostatku zájmu nekoná.

Baby masáž

Pondělí 12. 12. 2016 v 15.30 hod., učebna č. 35, lektorka P. Hyšková, trvání kurzu do 17.00 hod.

Co víš o lidském těle?

Od středy 4. 1. 2017 v 16.30 hod., učebna č. 59, lektorka M. Schleiderová, trvání kurzu po dobu 14 týdnů á 2 vyučovací hodiny (navazuje na kurz První pomoc)

Cvičení dle L. Mojžíšové

Od pondělí 13. 3. 2017 v 10.30 hod., v tělocvičně školy, lektorka L. Macounová, trvání kurzu 12 týdnů á 1 hodina

Cvičením proti únavě

Od středy 22. 3. 2017 v 16.30 hod., v tělocvičně školy, lektorka M. Kárníková, trvání kurzu 2 týdny á 60 minut

Český jazyk

Od pondělí 7. 11. 2016 v 15.35 hod., učebna č. 41, lektorka K. Lajksnerová, trvání kurzu cca 10 týdnů á vyučovací hodina (dle individuálních potřeb účastníků kurzu)

Kurz reminiscence

Z nedostatku zájmu se prozatím neotevírá

Prevence zubního kazu

Z nedostatku zájmu se prozatím neotevírá

První pomoc

Od středy 19. 10. 2016 v 16.30 hod., učebna č. 59, lektorka M. Schleiderová, trvání kurzu po dobu 5 týdnů á 2 vyučovací hodiny

Příprava k porodu

Příprava k porodu se koná každé pondělí od 14.00 do 15.30. Ukončení kurzu je 5.12.2016. Učebna č. 25, lektorka L. Macounová, trvání kurzu 10 týdnů á 1 vyučovací hodina.

Rastrová grafika

Od středy 2. 11. 2016 v 16.40 hod., učebna IKT č. 38, lektor P. Němec, trvání kurzu 3 týdny á 1 hodina

Relaxační metody

Od pondělí 14. 11. 2016 od 16.00 – 19.00 hod., učebna č. 25, lektorka I. Kopecká, po dobu 4 týdnů á 3 hodiny

Sebeprezentace

Odloženo na neurčito.

Z důvodu nemoci lektorky je kurz odložen na neurčito, termín bude upřesněn v nejbližší možné době. Prosíme zájemce o sledování aktualizací kurzů na našem webu.

2 vyučovací hodiny + případná exkurze na ÚP dle možností a zájmu, učebna č. 25, lektorka B. Sojáková, trvání kurzu po dobu 4 – 5 týdnů

Trénink paměti

Pondělí 17. 10. 2016 v 15.00 hod., učebna č. 38, lektorky M. Vencelidesová + A. Fáberová, trvání kurzu zhruba do 17.15 hod.

Kurz „Sanitář“

Absolvent kurzu je připraven k výkonu povolání Sanitář se znalostí rozsahu svých činností, své odpovědnosti i kompetence a své role v rámci týmu. Výstupní vědomosti a dovednosti sanitáře tj. profesní kompetence, jsou rozděleny na obecné a odborné vycházející z platné legislativy vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu bude podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení. Současně může, pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.

Kurz organizuje Centrum vzdělanosti Libereckého kraje ve spolupráci s naší školou.

Více informací naleznete přímo u organizátora zde: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – kurz Sanitář

Další informace: Anotace, organizace a učební plán kurzu Sanitář

Kurz „Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných“

Účastník kurzu je připraven k výkonu povolání „Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných“ se znalostí rozsahu svých činností, své odpovědnosti i kompetence a své role v rámci týmu. Je teoreticky i prakticky připraven zajistit zdravotní péči a přednemocniční neodkladnou péči v rámci dopravní služby v běžných situacích i při mimořádných událostech. Pochopí základní funkce organismu a jejich souvislosti. Osvojí si etické zásady, psychologický a empatický přístup k nemocným a raněným.

Kurz organizuje Centrum vzdělanosti Libereckého kraje ve spolupráci s naší školou.

Kurz „Masér pro sportovní masáže a působnost mimo oblast zdravotnictví“

Účastník kurzu zná základy anatomie; fyziologie, zná a ovládá základní hmaty pro sportovní a klasické masáže; zná základy komunikace s klientem; zná a ovládá základy tapovací techniky a její využití; zná pravidla bezpečnosti práce na pracovišti; ví, že nesmí diagnostikovat a využívat léčebných (terapeutických) masáží a technik.

Akreditace kurzu

Kurz organizuje naše škola.