Home » O škole » Veřejné dokumenty

Veřejné dokumenty

Zde naleznete ke stažení veřejně dostupné dokumenty týkající se výuky, organizace, kvality a ekonomiky na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Liberci.

Základní dokumenty

Zřizovací listina .pdf

Organizační řád .pdf

Etický kodex zaměstnance

Výroční zprávy

GDPR

Školní vzdělávací programy a učební plány

Obor Praktická sestra

Školní vzdělávací program pro obor Praktická sestra – výňatek

Učební plán pro obor praktická sestra .pdf

Obor Zdravotnický asistent

Školní vzdělávací program pro obor Zdravotnický asistent – výňatek

Učební plán pro obor Zdravotnický asistent .pdf

Obor Ošetřovatel

Školní vzdělávací program pro obor Ošetřovatel – výňatek

Učební plán pro obor Ošetřovatel .pdf

Obor Diplomovaná všeobecná sestra

Učební plán pro obor Diplomovaná všeobecná sestra .pdf

Dokumenty pro aktuální školní rok

Školní řád

Zásady pro hodnocení prospěchu a chování žáků Střední zdravotnické školy

Zásady pro hodnocení studentů Vyšší odborné školy zdravotnické

Sankční řád

Havarijní plán .pdf

Plán první pomoci (traumatologický plán) .pdf

Směrnice ředitelky školy – Postup při realizaci individuálního vzdělávacího plánu (IVP) školy .pdf

Dokumenty pro studenty

Formuláře a jejich vzory

Hodnotící škála pro odbornou praxi .pdf

Kreditní systém pro obor Diplomovaná všeobecná sestra – 1. 2. a 3. ročník .pdf

Akreditace školy

Výchova a mimoškolní vzdělávání – Živnostenský list .pdf

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti – Živnostenský list .pdf

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky .pdf

Vzdělávací programy akreditované pro účely zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících .pdf

Akreditace kurzů pořádaných školou

Akreditace kurzu Sportovní masáž

Systém kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát kvality ISO v českém jazyce .jpg

Certifikát kvality ISO v anglickém jazyce .jpg

Certifikát kvality pro vzdělávací procesy – Training and Educational Processes .jpg

Příručka kvality .pdf

Organizační schéma školy .pdf

Mapa procesů .pdf

Ekonomické dokumenty školy

Schválený rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 – 2020 usnesením Rady Libereckého kraje dne 17. 4. 2018 č. 709/18/RK, zveřejněno 17. 5. 2018

Návrh Rozpočtu na rok 2018 a návrh Střednědobého výhledu na roky 2019 – 2020, zveřejněno dne 28. 3. 2018

Úprava schváleného rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu na roky 2018 – 2019 usnesením Rady Libereckého kraje dne 21. 11. 2017 č. 2194/17/RK, zveřejněno 30. 11. 2017

Úprava schváleného rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu na roky 2018 – 2019 usnesením Rady Libereckého kraje dne 3. 10. 2017 č, 1860/17/RK, zveřejněno 15. 10. 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu na roky 2018 – 2019, zveřejněno 1. 4. 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 a střednědobý výhled na roky 2018 – 2019 usnesením Rady Libereckého kraje dne 18. 4. 2017 č. 698/17/RK, zveřejněno 24. 4. 2017

Rozvaha a výsledovka – Veřejný rejstřík a Sbírka listin