Home » O škole » Školská rada

Školská rada

Školská rada při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Kostelní 9, Liberec

AKTUÁLNĚ: Výsledky voleb do Školské rady ke stažení zde: výsledky školská rada 2017

Školská rada (dále jen ŠR) při Střední zdravotnické škole (dále jen SZŠ) a Vyšší odborné škole zdravotnické (dále jen VOŠ) vznikla sloučením ŠR při SZŠ a ŠR při VOŠ, které byly ustanoveny v září 2006 jako samostatné rady. V souladu se zněním Školského zákona a Volebního řádu KÚ Liberec jsme byli povinni ustanovit na základě voleb Školskou radu.

Rada je šestičlenná se zastoupením: 2 členové – jmenovaní KÚ Liberec. Další členové – v zastoupení 2 pedagogové a 2 zástupci zákonných zástupců žáků školy. Funkční období je 3 leté, počítané od 1. zasedání ŠR.

Rada školy se podílí na aktivitách školy, na koncepčních plánech, projednává a schvaluje velkou část administrativy školy (Školní řád, Výroční zprávu, Zprávu o hospodaření, hodnocení zkoušek…).

Rada se schází 2 x ročně.

Aktuální složení:

  • Libor Čížek, předseda Školské rady
  • Pavel Bakeš
  • Bc. Stanislav Mackovík
  • Bc. Radmila Bártová

Ověřovatelka

  • Mgr. Hyšková Petra

Zapisovatelka

  • Mgr. Hoffmannová Petra

Všech jednání je přítomna ředitelka školy Mgr. Urbanová.

V Liberci 2. 2. 2016,
Mgr. Petra Hoffmannová
E-mail: petra.hoffmannova@szs-lib.cz