Home » Aktuality » Erasmus+ Do Evropy na zkušenou s Libereckou Zdrávkou: Odborné stáže v Německu a Anglii pro naše žáky a studenty

Erasmus+ Do Evropy na zkušenou s Libereckou Zdrávkou: Odborné stáže v Německu a Anglii pro naše žáky a studenty

Milí žáci a studenti, naší škole se podařilo získat grant, ze kterého budou hrazeny Vaše odborné stáže v Německu a Anglii. Počet studentů je limitován získanou částkou. Následující údaje mají sloužit ke zvýšení informovanosti o této aktivitě.

Základní údaje o projektu

 • Do Evropy na zkušenou!
 • Č.p.: 2017-1-CZ01-KA102-034681
 • Erasmus+

Informační prezentace a další informace o projektu

Projekt bude realizován pro obory:

 • Diplomovaná všeobecná sestra (DVS)
 • Zdravotnický asistent (ZA)
 • Ošetřovatel (OSE)

Harmonogram mobilit

Období

Země

Obor a ročník

Podzim 2017

Německo

zrealizováno

Anglie

zrealizováno

Červen 2018

Anglie

zrealizováno

Podzim 2018

Německo

DVS: současný 2. r., 1. r.
ZA: současný 3. r. (2. r. náhradník)

Anglie

ZA: současný 3. r. (2. r. náhradník)
OSE
: současný 2. r.

Červen 2019

Anglie

ZA: současný 2. r.

Délka mobility:

 • 2 týdny

Náklady na účastníka budou hrazeny z grantu:

 • ubytování, stravování, místní doprava a pojištění, doprava do místa stáže a zpět
 • jazyková, odborná a organizační příprava před výjezdem

Výběr účastníků:

 • zájem o odbornou stáž – vyplnění přihlášky, sepsání životopisu a motivačního dopisu ve formátu Europassu v CIZÍM JAZYCE dle zvolené země – 30 bodů
 • test z cizího jazyka – 30 bodů
  • Pro podzimní mobilitu 2018 se test z německého jazyka uskuteční 14. 5. 2018 v budově školy.
 • plnění studijních povinností – prospěch – 15 bodů
 • chování – 10 bodů
 • dovršených 18 let v době konání stáže

Přihlašování

Přihlásit se na mobilitu na podzim 2018 můžete tak, že do 6. 4. 2018 (prodlouženo, týká se pouze Anglie) odevzdáte v úředních hodinách na sekretariátu školy v tištěné podobě přihlášku a zpracovaný životopis s motivačním dopisem.

Koordinátor projektu: Mgr. Petra Hyšková (Německo), Mgr. Dana Metelcová (Anglie)