Aktuální informace z naší školy:

AKTUALITY

Liberecká Zdrávka je první certifikovanou zdravotnickou školou v ČR v oblasti managementu kvality

Přijímací řízení pro obor Zdravotnický asistent pro školní rok 2017-2018

Přihláška ke studiu na střední škole (Zdravotnický asistent) ke stažení zde

Přijímací řízení pro obor Ošetřovatel pro školní rok 2017-2018

Přihláška ke studiu na střední škole (Ošetřovatel) ke stažení zde

Přijímací řízení pro obor Diplomovaná všeobecná sestra pro školní rok 2017-2018

Přihláška ke studiu na VOŠ (Diplomovaná všeobecná sestra) ke stažení zde

Milí studenti, zapojte se do prestižní Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu na naší škole

Kurzy pro veřejnost 2016-2017

Co Vás zajímá?

Jaké obory vzdělávání naše škola nabízí a jak je to s přijímačkami?

Podívejte se na obory Střední zdravotnické školy, kterými jsou obory Zdravotnický asistent a obor Ošetřovatel. Jak probíhá přijímací řízení pro Zdravotnického asistenta a přijímací řízení pro Ošetřovatele?

Chcete studovat na Vyšší odborné škole zdravotnické? Přečtěte si o možnostech studia v oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Jakým způsobem probíhá přijímací řízení na Vyšší odbornou školu zdravotnickou?

Anebo se prostě podívejte na video o naší škole 😉

Které aktivity v zahraničí právě probíhají a které jsou úspěšně za námi?

Která místa naši žáci a studenti navštívili? Podívejte se na mezinárodní projekty, které se nám podařilo realizovat v posledních letech. Není toho málo, pravidelně jezdíme např. do Velké Británie nebo Německa. Prohlédněte si fotky ze zahraničních exkurzí a projektů a zjistěte více v rubrice Zahraniční projekty.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu při Liberecké Zdrávce

Jsme také místním centrem prestižní ceny Duke of Edinburgh’s Award, prestižního vzdělávacího programu rozvíjejícího mladé lidi v oblasti talentu, sportu, dobrovolnictví a outdooru. Chcete-li vědět více, podívejte se na Mezinárodní cena vévody z Edinburghu na Liberecké Zdrávce.

Co právě teď děláme?

Jsme živá škola a neustále krom výuky někam chodíme, jezdíme a navštěvujeme nejrůznější místa. Prohlédněte si rubriku Aktivity školy a zjistěte více. Také si píšeme anglicky s celým světem přes Postcrossing.

S kým naše škola spolupracuje?

Aby se každý žák a student naší školy naučil ze zdravotnických oborů co nejvíce a byl tak ve svém budoucím povolání maximálně uplatnitelný, je naše výuka úzce spjatá z praxí. Prohlédněte si, se kterými institucemi spolupracujeme: partneři Liberecké Zdrávky

Jsem žákem nebo studentem školy

Mnoho užitečných informací o Vašim studijních výsledcích, rozvrzích, akcích školy a jiných záležitostech týkajících se Vašeho studia naleznete zde: Žáci a studenti.

Liberecká Zdrávka – škola se srdcem na dlani