Aktuální (horké) informace z naší školy:

Výsledky přijímacího řízení pro obor Diplomovaná dětská sestra 2018-2019

Informace pro liberecké nastupující první ročníky k začátku školního roku 2018-2019

Informace pro českolipské nastupující první ročníky k začátku školního roku 2018-2019

Termín a místo písemné části Jednotné závěrečné zkoušky pro obor Ošetřovatelství je 7. 9. 2018 v 7.00 v knihově školy.

Nový obor vzdělávání na VOŠ od roku 2018-2019: Diplomovaná dětská sestra

Úřední dny o letních prázdninách 2018

Výsledky 1. termínu přijímacího řízení pro obor Diplomovaná všeobecná sestra 2018

Přijímací řízení na obor Diplomovaná všeobecná sestra 2018 – termíny, aktuality

Zhlédněte nové promo video 2018 o naší Liberecké Zdrávce

Odloučené pracoviště naší Zdrávky v České Lípě – informace

Nejnovější příspěvky na webu

Co Vás zajímá?

Jaké obory vzdělávání naše škola nabízí a jak je to s přijímačkami?

Podívejte se na obory Střední zdravotnické školy, kterými jsou obory Zdravotnický asistent a obor Ošetřovatel. Jak probíhá přijímací řízení pro Zdravotnického asistenta a přijímací řízení pro Ošetřovatele?

Chcete studovat na Vyšší odborné škole zdravotnické? Přečtěte si o možnostech studia v oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Jakým způsobem probíhá přijímací řízení na Vyšší odbornou školu zdravotnickou?

Anebo se prostě podívejte na aktuální promo videa o naší škole 😉

Které aktivity v zahraničí právě probíhají a které jsou úspěšně za námi?

Která místa naši žáci a studenti navštívili? Podívejte se na mezinárodní projekty, které se nám podařilo realizovat v posledních letech. Není toho málo, pravidelně jezdíme např. do Velké Británie nebo Německa. Prohlédněte si fotky ze zahraničních exkurzí a projektů a zjistěte více v rubrice Zahraniční projekty.

Co právě teď děláme?

Jsme živá škola a neustále krom výuky někam chodíme, jezdíme a navštěvujeme nejrůznější místa. Prohlédněte si rubriku Aktivity školy a zjistěte více. Také si píšeme anglicky s celým světem přes Postcrossing.

S kým naše škola spolupracuje?

Aby se každý žák a student naší školy naučil ze zdravotnických oborů co nejvíce a byl tak ve svém budoucím povolání maximálně uplatnitelný, je naše výuka úzce spjatá z praxí. Prohlédněte si, se kterými institucemi spolupracujeme: partneři Liberecké Zdrávky

Jsem žákem nebo studentem školy

Mnoho užitečných informací o Vašim studijních výsledcích, rozvrzích, akcích školy a jiných záležitostech týkajících se Vašeho studia naleznete zde: Žáci a studenti.

Liberecká Zdrávka – škola se srdcem na dlani